Denne veien koster 500 millioner kroner

Forbedret strekning på Lakseveien mellom Snilldalssæter og Berg skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

– Det har vært en del hendelser på vinterstid med store kjøretøy som sperrer trafikken, og da er det ingen omkjøringsmuligheter, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Vegvesenet har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny fv. 714 mellom Snilldalssæter nord for Våvatnet og Berg nord for Krokstadøra. Høringa skjer i perioden 10. juli - 28. august 2014.

Den nye veien er planlagt med tre tunneler og to bruer med total lengde på cirrka 6,8 kilometer.

– Veien som er der i dag er smal, bratt og kronglete og har lav standard. Vi skal bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten, sier Moe.

500 millioner kroner

I videoen øverst kan du se en animasjon av den nye veien, som er laget i sammarbeid mellom Statens vegvesen og Multiconsult. I videoen får du bli med på en kjøretur gjennom den nye Lakseveien forbi Krokstadøra.

Moe opplyser at veien vil kunne stå ferdig i årsskiftet 2017/2018, og at kostnadsrammen nå ligger på 500 millioner kroner.

– En forutsetning er at kostnadstallet er endret en del, så kostnaden kommer nok til å havne på over 500 millioner, forklarer Moe.

Video fra Trøndelag

Arbeidet med å redde den sterkt utryddingstrua fjellreven, bærer frukter. Bestanden i Skandinavia er tredobla på ti år, men fortsatt må revene ha hjelp.
Åpen dag hos RBK på Lerkendal
Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.