I denne kommunen betaler alle regningene

Aldri før har Norge hatt så mange dårlige betalere. I Lierne er det stikk motsatt.

Kommunesenteret i Lierne -28.5 grader.

Lierne kommune er en av landets beste kommuner på å betale regningene sine.

Foto: Lytterbilde / NRK

Aldri har landet hatt så mange dårlig betalere. Nær 240.000 innbyggere er svartelistet, og klarer ikke gjøre opp for seg. Dette er en økning på over fem prosent det siste året.

– Er du registrert som dårlig betaler i disse registrene vil du få dårlig kreditt. Det kan være vanskelig å få lån til bolig, nytt mobilabonnement og nye lån, sier administrerende direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge, Bjørn Grønnesby.

– Tæring før næring i Lierne

Ordfører i Lierne Alf R Arvasli

Alf Robert Arvasli er ordfører i Lierne, som er en av kommunene i Norge med færrest betalingsanmerkninger.

Foto: Kirsten McDonagh / NRK

Lierne kommune i Nord-Trøndelag har i mange år vært regnet som en av de beste kommunene til å betale for seg, slik er det fortsatt.

– I Lierne er det tæring før næring og litt mer forsiktighet, sier Grønnesby.

– Jeg merker meg at vi har ligget bra an i mange år. Det som er gledelig er at den yngre generasjonen også betaler regningene sine. Det synes jeg befolkningen skal få litt kreditt for, sier ordfører i Lierne Alf R. Arvasli.

Over 7000 i Trondheim

Totalt i Trøndelag er det 18.500 med betalingsanmerkninger, og verst er det i sør. Bare i Trondheim er det registrert 7100 dårlige betalere.

– Sør-Trøndelag er på landsgjennomsnittet. Så er det et byfenomen, med at jo større byen er, jo flere betalingsanmerkninger er det. Nord-Trøndelag er litt særtypisk med færre betalingsanmerkninger enn landsgjennomsnittet, sier Grønnesby.

Stjørdal peker seg ut i positiv retning, noe som er overraskende. Her har antallet personer med betalingsanmerkning gått noe ned siste året.

Det har lenge vært flere dårlige betalere langs kysten enn i de små innlandskommunene.

– Det er helt tydelig at det er vesentlig færre betalingsanmerkninger i innlandskommunene, sier Grønnesby.

Kan få store konsekvenser

Hos de fleste privatpersoner betyr en betalingsanmerkning at du ikke får lån eller annen form for kreditt. Hos de aller fleste långivere vil du ikke få boliglån dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger.

– Å havne blant dem som er svartelistet har mange uheldige konsekvenser, sier administrerende direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge, Bjørn Grønnesby.