Denne kniven ble laget av en trønder for 10.000 år siden

Arkeologene er nå på leting etter spor fra noen av de første trønderne ute på Fillan på Hitra. Det er funnet flere gjenstander i en boplass hvor det levde mennesker i eldre steinalder.

Kniv fra steinalderen

Denne kniven i rosa sandstein ble laget av de første trønderne for snart 10.000 år siden.

Foto: Karen Ørbog Oftedal/NTNU Vitenskapsmuseet

Det er NTNU Vitenskapsmuseet som driver utgravingen av boplassen ved trafostasjonen på Fillan etter som Trønderenergi skal bygge en ny trafostasjon her.

Boplassen ligger ca. 30 meter over havet, og arkeologene mener det har bodd folk her i tidsrommet mellom 8000 og 6500 år f.Kr. Altså for nærmere 10.000 år siden.

Pilspiss fra steinalderen

Dette er en mulig pilspiss som er funnet på Hitra.

Foto: Karen Ørbog Oftedal/NTNU Vitenskapmuseet

Lite kunnskap

– Dette er en periode av steinalderen som vi har lite kunnskap om i Midt-Norge, og det er sjeldent at arkeologer får undersøkt en boplass fra denne tiden i regionen som er så godt bevart, sier arkeolog og prosjektleder Merete Moe Henriksen til NRK.

I denne perioden steg havnivået fordi isen smeltet raskere enn landet hevet seg, og havstigningene har i stor grad erodert og overleiret boplassene som lå ved kysten i dette tidsrommet.

– Boplassen på Fillan har ikke vært utsatt for en slik påvirkning, og moderne inngrep har heller ikke skadet boplassen i vesentlig grad. Her finner vi derfor sporene etter 10.000 år gammel bosetting relativt urørt og uforstyrret under torva, forteller hun.

Steinalderbosetting Hitra

I denne skråningen har arkeologene funnet mange gjenstander fra steinaldermenneskene.

Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet

Gode havneforhold

Utgravningen har så langt avdekket gjenstander og avslag etter produksjon av gjenstander i både flint, bergkrystall, jaspis, kvartsitt og kvarts, i tillegg til mulige skraperredskaper i ulike lokale bergarter.

– Lokaliteten er svært funnrik, og gjenspeiler trolig gjentatte opphold her. Folk som hadde tilhold i området levde av fangst og fiske, og da havet stod høyere har lokaliteten ligget gunstig til nær datidens strand, med gode havneforhold på flere kanter, forteller Merete Moe Henriksen.

Kniv steinalderen Hitra

Arkeologene mener dette er en kniv som er delt i to. Den ene delen ser ut til å ha blitt tilhugget for å få en smalere form etter at gjenstanden har knekt.

Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet

Innenfor et område på 800 kvadratmeter har arkeologene påvist tre områder med konsentrasjoner av funn. De fleste funnene er gjort i et område som tolkes som en utkastsone nær det som har vært datidas strandkant.

– Den må ha ligget i nær tilknytning til selve boplassområdet. På en slik boplass må det også ha ligget boliger. I Midt-Norge er bare et fåtall hustufter kjent fra dette tidsrommet av steinalderen, og det knytter seg stor spenning til om undersøkelsen i de kommende ukene vil avdekke spor etter bevarte boliger etter menneskene som holdt til her i steinalderen, sier Merete Moe Henriksen.

Kniv i rosa sandstein

Merete Moe Henriksen

Merete Moe Henriksen gleder seg over steinalderfunnet på Hitra.

Foto: Kristin Eriksen/NTNU Vitenskapmuseet

Arkeologene fra NTNU har også funnet en kniv i rosa og grønn sandstein, og en tangespiss med retusjerte sidekanter.

– Det er veldig spesielt å åpne en slik uberørt boplass og finne gjenstander fra menneskene som bodde her for flere tusen år siden, innrømmer Merete Moe Henriksen.

Nå graves det for å finne eventuelle spor etter boligene til steinaldermenneskene på Trøndelagskysten, og etter planen skal de holde på til 13. oktober.