Denne fuglen blir det flere av

Norske kongeørner er på frammarsj. I år har de produsert dobbelt så mange unger som i fjor.

Kongeørn

I elleve utvalgte områder overvåkes kongeørna. – Det ble i snitt produsert 0,39 unger per territorium i overvåkingsområdene i år, mot 0,16 i fjor, ifølge Rovdata.

Foto: John Øystein Berg

Morten Kjørstad

Morten Kjørstad er leder for Rovdata.

Foto: Rovdata

Det viser nye tall fra forskere, skriver Rovdata.

– Resultatene fra områdene med intensiv overvåking av kongeørn viser at det ble registrert 65 flyvedyktige unger i år, mot bare 26 unger i de samme områdene i fjor. Mens 2013 var et meget dårlig produksjonsår for kongeørn i Norge, antas 2014 å ha vært et mer normalt år, opplyser leder Morten Kjørstad i Rovdata.

15 territorier

Det er Rovdata som har ansvaret for overvåkingen av kongeørn i Norge, og i hvert av de elleve områdene som overvåkes nøye, blir 15 faste territorier fulgt opp med en radius på rundt 50 kilometer.

Rovdata legger vekt på en god georgrafisk spredning av overvåkingen av kongeørn i Norge. Blant annet i Åmotsdalen, Børgefjell og i Drivdalen.

– Det ble i snitt produsert 0,39 unger per territorium i overvåkingsområdene i år, mot 0,16 i fjor. Resultatet varierer en god del mellom områdene, men det ble produsert unger innenfor alle områdene. Flest unger var det i Lund-området i Rogaland og Vest-Agder, med en produksjon på ti flyvedyktige unger i år, forteller Kjørstad.

Siden 1992

Seks av områdene som blir overvåket intensivt har siden 1992 vært gjenstand for studier, mens overvåkingen i de andre fem områdene startet opp i 2013.

– Den årlige produksjonen hos kongeørn i disse områdene har i snitt vært 0,42 unger per territorium i perioden fra 1992 til 2013, så resultatene for 2014 er på gjennomsnittet for hele perioden, opplyser Morten Kjørstad.

Nytt område i Sør-Trøndelag

Den intensive overvåkingen av kongeørn i de utvalgte områdene vil gi god kunnskap om produksjonen av unger i ulike deler av landet, og også om overlevelsen til voksne individer dersom DNA-analyser benyttes. Metoden kan dermed gi kunnskap om utviklingen i bestanden mellom og over år.

– Fra neste år blir overvåkingen utvidet med et nytt område. Målsettingen har hele tiden vært å gjennomføre intensiv overvåking i tolv ulike områder i landet, og det tolvte området blir etablert ved kysten innenfor fylkene Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, forteller Kjørstad.