Denne dingsen kan redde livet ditt på veien

En liten boks på dashbordet som varsler når man kjører for fort, kan ifølge forskning redusere antallet drepte og hardt skadde med 100 personer hvert år.

En liten boks på dashbordet varsler når man kjører for fort eller hjelper deg fysisk med å kjøre saktere.

Den lille boksen kalles for ISA. Intelligent Speed Adaption eller automatisk fartsvarsling på norsk. Det vil si at bilen sier ifra hvis man kjører for fort. Bilen vil til og med bremse ned farten for deg eller fysisk forhindre deg i kjøre fortere med de riktige innstillingene.

– Den mest inngripende løsningen kan redusere de alvorlige ulykkene med bortimot 12 prosent. Da snakker vi om 100 sparte lidelser per år, sier Terje Moen, seniorrådgiver i SINTEF til NRK.

Et system som tar kontroll

Forskerne fra SINTEF satte opp utstyret i 440 av statens vegvesens tjenestebiler. I tre år samlet de inn data og bilførernes kjøreatferd ble grundig dokumentert. Konklusjonen av forskningen er at tiden med kjøring med for høy fart gikk ned.

Ifølge forskningsmagasinet Gemini kan systemet jobbe på tre ulike måter:

  • Varslende: Varsle med lyd og grafikk når man kjører for fort.
  • Overstyrbar: Gasspedalen blir hardere å trå på når man kjører for fort, men sjåføren kan velge å overstyre.
  • Tvingende: Begrenser farten ved å kontrollere motoren slik at det er umulig å kjøre for fort.

Størst effekt av tvingende system

Når det kommer til det tvingende systemet der sjåføren ikke har mulighet til å kjøre for fort er tallene klare.

– Tvingende ISA er lettest å måle ettersom det er enkelt å fjerne alle ulykker hvor grunnen er høyere fart enn fartsgrensen. Tallet vil bli lavere med varslende ISA, men likevel ha en effekt, forteller sjefingeniør i Statens vegvesen Arild Ragnøy til Gemini.

– Vår studie understøtter det at et varslende ISA-system har potensial for å redusere drepte og hardt skadde med i underkant av 50 personer per år, forteller Moen til NRK.

Reduserer klimautslippene

Terje Moen

EFFEKT: Seniorrådgiver i SINTEF, Terje Moen, mener at verktøyet ISA har god effekt når det gjelder å få folk til å kjøre saktere.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Rapporten som SINTEF utarbeider for Statens vegvesen viser også en betydelig miljøgevinst.

Forskningsmagasinet Gemini har beregna at reduksjonen i fart årlig gir en klimagevinst tilsvarende utslipp fra 100.000 personbiler.

– Når det gjelder fossilt drivstoff er det en reduksjon i avgassutslippet som er betydelig. Da snakker vi om 3,8 prosent, sier Moen.

Vanskelig å innføre

Selv om systemet har vist god effekt, er SINTEF-forskeren usikker på om folk vil godta at bilen overstyrer deres ønske om å kjøre for fort.

– Jeg ser ikke for meg at en politiker tørr å innføre tvungen bruk av ISA i alle landets biler til tross for at det potensielt kan få bukt med all kjøring over fartsgrensene, sier han.