Denne bygda har to navn

Om bygda Gjølme, eller Råbygda, skal hete det ene eller det andre vekker sterke følelser. Navnestriden havner nå hos språkrådet.

Gjølme eller Råbygda?

Blir det Gjølme eller Råbygda til slutt? Saken blir endelig avgjort først til høsten.

Foto: Privat

Det er ikke hverdagskost for klagenemnda for stedsnavnssaker, å få slike navnestrider på sitt bord.

Konsulent i Språkrådet Kjersti Bruvoll, bekrefter at det er uvanlig.

Det er ikke så ofte det står mellom to ulike navn, som regel avgjør vi skrivemåte i slike saker, sier Bruvoll.

Langvarig

Navnestriden i Orkdal startet for om lag to år siden, da en utflytter kom tilbake til hjemplassen og mente kommunen brukte feil navn på stedet. Råbygda hadde da blitt til Gjølme, også for mange innbyggere. Kommunestyret nektet først å opprette navnesak, men ble presset til å vurdere saken. Noe som endte med både brevskriving og folkemøter.

Folkemøte Gjølme

Fra et folkemøte om navneendring på Gjølme, eller Råbygda. Møtet var godt besøkt.

Den 10. april i år vedtok kommunestyret i Orkdal med én stemmes overvekt at navnet på bygda skulle være Gjølme, og ikke det historiske Råbygda.

Dette klagde Orkdal Historielag på, og i går behandlet kommunestyret på nytt saken. De valgte å avvise klagen fra historielaget, og den går dermed videre til klagenamda for stedsnavnssaker, skriver Avisa Sør-Trøndelag i dag.

– Kan ikke godkjennes

Leder i Orkdal historielag John Tore Kvernmo, tror det er Råbygda som blir stående til slutt. Han mener kommunen må ta ansvar.

Kommunen er pålagt å bruke det riktige navnet, men har siden 1983 brukt navnet Gjølme selv om bygda på kartet het Råbygda, forklarer Kvernmo.

Ingen i Orkdal kommune har i dag vært tilgjengelig for kommentar om hvorfor de begynte å kalle bygda for Gjølme.

Kvernmo sier de i historielaget ikke er alene om å mene at Råbygda er det rette navnet. Han legger vekt på loven om stedsnavn paragraf 3, som sier «eit nedervd stadsnamn kan ikkje bytast ut med eit namn uten tradisjon på staden dersom ikkje særlege grunner talar for det.»

Flere stedsnavnskonsulenter er enig med oss, og det er av nasjonal interesse å verne om historiske stedsnavn som dette, understreker han.

Kvernmo har likevel full forståelse for at navnebyttet vekker engasjement i bygda, og at det er delte meninger om hvilket navn som er «rett».

– Det er kommet mange nyinnflyttede til bygda, som ikke har noe forhold til navnet Råbyga. Nå er likevel holdningen blant de fleste at vi må komme til en avklaring. To år er altfor lenge å holde på med noe sånt som dette, sier Kvernmo.

Navnet alltid Gjølme

Britt Solemsløkk Helgemo er stolt Gjølmebygg, og har jobbet aktivt for å beholde navnet Gjølme. Hun syns prosessen frem til nå har vært lang og tidkrevende, men opplever hun har støtte fra majoriteten av bygda.

– Sånn jeg opplever det, ønsker kun et fåtall Råbygda som hovednavn, sier hun.

Ifølge Solemsløkk Helgemo har Råbygda og Gjølme bestandig blitt brukt om hverandre, men Gjølme har dypere røtter.

– Gjølme har alltid blitt brukt som navn men kommunen har aldri offisielt søkt om navet og det her problemet ligger, understreker hun.

Personlig tror Solemsløkk Helgemo at årsaken til det kun er en forglemmelse fra kommunes side.

– Både postnummeret og skilt bruker Gjølme, forklarer hun.

Solemsløkk Helgemo opplever det som spesielt at navnekonsulenter uten tilknytning til stedet kommer med anbefaling om hvilket navn som skal brukes.

Hun mener hele anbefalingen ble gjort på tynt grunnlag.

– Jeg har også full respekt for Historielaget. Samtidig er det viktig å få frem at de som kun ønsker Råbygda som navn vil helt bort fra Gjølmenavnet. Vi som derimot ønsker Gjølme som navn godtar at Råbygda fortsatt brukes, avslutter hun.

Blir endelig

Kjersti Bruvoll

Bruvoll i Språkrådet trekker også frem stedsnavnsloven som grunnlag for hvorfor det trolig er Råbygda blir stående som endelig navn.

– Det er ikke lov å erstatte et nedarvet stedsnavn med noe annet, understreker Bruvoll.

Hun bekrefter at vedtaket som besluttes i klagenemnda blir endelig, og kan derfor ikke påklages. Ettersom klagenemnda ikke har møte mer enn en gang i året, vil ikke avgjørelsen bli tatt før i oktober.

Hun skjønner at det er mange følelser som settes i sving når det er snakk om stedsnavn, og særlig i dette tilfellet.

Det er snakk om en innarbeidet identitet. I denne saken har posten brukt Gjølme, og dermed erstattet Råbygda i mange folks bevissthet, avslutter Bruvoll.