Denne brannen krevde mest

Branner, flom og leteaksjoner bidro i fjor til lengre, dyrere og mer omfattende innsats av Sivilforsvaret enn tidligere.

Bilder fra Forsvaret viser omfanget av storbrannen i Flatanger.

SE VIDEO: Brannen i Flatanger filmet fra lufta.

Brannen i Flatanger var den største enkeltstående hendelsen for hele Sivilforsvaret i 2014. Den hadde flest folk involvert, kostet mest og hadde lengst varighet.

– Det var tungt og krevende arbeid å slukke brannen på Flatanger på vinteren, med frosne slanger og våte og stive klær, sier Arnstein Pedersen, fungerende avdelingsdirektør for Sivilforsvaret, til dsb.

På ni dager hadde Sivilforsvaret døgnkontinuerlig bemanning. Prislappen ble på omtrent 1,2 millioner kroner på disse dagene.

Samtidig som brannen på Flatanger pågikk, måtte Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag bistå etter flodbølgen i Namdalseid og industribrannen i Steinkjer.

67.180 innsatstimer

I fjor brukte Sivilforsvaret 12,3 millioner kroner på innsatser i Norge. Året før var tallene på gjennomsnittet, da ble det brukt omkring fem millioner.

Alle hendelsene i Norge i 2014 krevde 67.180 innsatstimer mot 24.033 året før.

Store skogbranner

7,1 millioner kroner ble brukt på brann i fjor. Det var særlig storbrannene på Frøya, Flatanger og i Lærdal som kostet i penger og innsats.

I juli bisto Sivilforsvaret i 45 skogbranner på landsbasis. Det er 37 mer enn i juni. Flere av disse var i Nord-Trøndelag.

– Det var så mange hendelser samtidig at jeg bl.a. måtte overnatte på kontoret den helga VM-finalen gikk, sier distriktssjef Jørn-Ove Myrvold i Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt.