Demonstrerer for iranske studenter

Flere hundre møtte fram for å støtte de iranske studentene som har fått avslag på opphold i Norge.

Studenter demonstrerer utenfor NTNU i Trondheim.

Mange hadde møtt opp på Gløshaugen i Trondheim for å vise sin støtte til de seks iranske studentene som nå har mistet sin midlertidige oppholdstillatelse.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Motstanden mot Utlendingsdirektoratets (UDI) sin avgjørelse om å sende ut seks iranske studenter vokser i Trondheim. Ved NTNU var motstanden tydelig torsdag.

Med en megafon uttrykte studentene sin misnøye mot UDI sin avgjørelse. Hamideh Kaffash er en av de seks som nå må forlate Norge midt i sin studieperiode.

Studenter demonstrerer utenfor NTNU i Trondheim.

Hamideh Kaffash er den ene av de seks som nå risikerer å bli sendt ut av landet. Hun forstår ikke hvorfor de risikerer å måtte forlate Norge midt i studiene.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Vi har ikke gjort noe galt bortsett fra at vi er født i vårt kjære hjemland Iran.

– Jeg driver med miljøvennlig teknologi og kan ikke forstå hva som er sensitivt med det. Vi er vanlige mennesker. Jeg kan ikke forstå begrunnelsen til UDI i denne saken, har Kaffash tidligere uttalt til NRK.

Studenter demonstrerer utenfor NTNU i Trondheim.

Flere hadde møtt opp på Gløshaugen under demonstrasjonen torsdag. Nå avventer studentene svaret om de iranske studentene får bli eller ikke. Svaret skal komme i løpet av kort tid.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Hamideh Kaffash hadde vanskelig for å tro det når avslaget kom. Etter oppveksten i Iran er hun godt kjent med sanksjonene fra FN. Men som hun selv uttrykker det så strider det ikke mot FNs sanksjoner.

– Jeg vet jo ingenting om masseødeleggelsesvåpen.

Ingen grunn til avslag

Leder for NTNUs institutt for materialteknologi, Jostein Mårdalen, mener avslagene som nå er sendt, er basert på en enkel behandling av søknadene. Ved nøyere gjennomgang vil de se at det ikke finnes grunner knyttet til sanksjonene som FN har opp mot Iran.

– De har nå holdt på i 8 måneder. Så får de avslag på søknaden når de er godt i gang med sin doktoravhandling.

Studenter demonstrerer utenfor NTNU i Trondheim.

Jostein Mårdalen er bekymret for vedtaket om ikke å gi forlenget opphold for de iranske studentene. – Det blir en usikkerhet rundt dette sier han.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Mårdalen mener UDI må gå mer detaljert inn i søknadene, og så får NTNU forholde seg til det. I løpet av kort tid kommer svaret på om de seks studentene får fortsette ut studietiden.

NTNU har selv påklaget avgjørelsen til UDI.

Avslaget på midlertidig oppholdstillatelse har skapt uro i det iranske studentmiljøet. De som allerede er i gang med studiene kan risikere å få avslag på forlengelsen med den følge at de ikke får avsluttet studiet.

– Det frykter vi. Det er stor usikkerhet rundt dette, sier Mårdalen.

Iranske studenter demonstrerer mot at fem av dem sendes ut av landet. Myndighetene frykter at de skal sende sensitiv informasjon til Iran.

Her kan du se fra demonstrasjonen og Hamideh Kaffash.