"Norge ut av NATO", demonstrasjon
Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK