Hopp til innhold

Demensskole i Orkland

I dag går fristen ut for å melde seg på Orkland kommunes skole for pårørende til demente familiemedlemmer.
Kurset går over fem torsdagskvelder i neste måned.
I 2050 antar Norsk senter for aldring og helse at 238 000 nordmenn vil ha demens.