Nå blir Lorthølbua og 19 andre skogskoier fredet – skal sikre viktig kulturhistorie

Har du hørt om Kløfthåbua, Abborhøgda eller Bekken brakkeleir? De er en så viktig del av norsk kulturhistorie at de skal fredes for evig tid.

Lorthølbua og Nils Aal

Lorthølbua på Rørøs ligger ved de gamle tømmerrennene som var viktige for gruvedrifta.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det gir deg en helt spesiell stemning å komme på en slik plass. Å se på disse veggene som har stått her så lenge, sier fagsjefen for friluftsliv i Statskog, Nils Ål

Den vesle tømmerkoien Lorthølbua på Røros og 19 andre bygninger fra Statskogs historie blir denne uken fredet.

Det er Riksantikvaren som gjennomfører det formelle vernet av skogshusene. Mange av tømmerkoiene som blir fredet ligger i Røros kommune. De blir vernet for å fortelle om tømmertransporten fra Femunden og inn til smelteovnene i gruvebyen.

Ei av disse hyttene er Lorthølbua, som lå ved de gamle vannrennene som ble brukt for å fløte tømmer inn til gruvene.

– Se på denne tømmerveggen, denne fargen får du ikke kjøpt i butikken, sier han og stryker forsiktig over veggen på Lorthølbua, sier Ål

Lorthølbua

Lorthølbua ved Røros nå skal få sitt vern og bli tatt vare på for framtiden.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Viktig historie

Prosessen som har ført fram til en landsverneplan har vært lang.

– Det er jo fredet mange monumentalbygg i Norge, men dette er et annen form for monument. Et minne om de mange som har jobbet i skogen, sier Aal.

I landsverneplanen inngår et 20 talls lokaliteter fra Sirdal i sør til Målselv i nord som skal sikre historien om hvordan Staten har jobbet med skogforvaltning.

Riksantikvaren er godt fornøyd med at samarbeidet med Statskog og at det har ført til en landsverneplan og at et utvalg av de viktigste kulturminnene blant Statskogs eiendommer er kartlagt.

Nils Aal

Nils Aal som er fagsjef for friluftsliv i Statskog sier dette er en viktig del av norsk historie.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Staten lover

– Det betyr at staten lover høyt og hellig å ta vare på disse bygningene for evig tid, sier riksantikvar Jørn Holme.

Noen av bygningene som fredes er utleiehytter, men en del av de står i dag åpne for alle, som enkle nødbuer og ly. Vernet vil ikke påvirke dette.

– Bygningene skal likevel være tilgjengelig for publikum, så denne Lorthølbua vil fortsatt stå som en åpen bu ved nasjonalparken på Røros, sier Holme.

Tømmerrenne og tømmerkoie, Røros

Lorthølbua og en rekke små hytter blir altså vernet for å fortelle om tømmertransporten fra Femunden og inn til smelteovnene i gruvebyen Røros.

Foto: Kjartan Trana / NRK