Dataproblemene iferd med å løse seg

Nettverksforbindelse og systemene er i drift, men ITF som leverer datasystemet til taxisentralene vil ikke si om problemet er løst før en ekstern nettverksleverandør har testet