Dårlige alkoholråd

Gravide i Trondheim får for dårlige råd om alkoholbruk. Kun halvparten rådes til totalavhold.

Skjenking
Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Helsepersonell i Trondheim gir svært sprikende råd om alkoholbruk under svangerskapet. Det viser en fersk studie fra Lade Behandlingssenter.

Varige skader

Kun halvparten av kvinnene oppfordres til totalavhold forteller fagsjef Kristin Tømmervik.

- Også små mengder med alkohol kan gi varige skader for barnet, sier Tømmervik.

Studien viste at 40 prosent av kvinnene opplevde å ikke ha fått noe råd, eller var usikre på hvilket råd de hadde fått.

Totalavhold

- Et glass i ny og ne vil vi ikke anbefale utfra det vi vet fra dagens forskning sier fagsjef Kristin Tømmervik. Hun mener rådgivningen til de gravide må forbedres. Jordmødre og leger som møter gravide har stor innflytelse, og bør gi entydige, klare råd.

Viktigere enn før

Slike råd blir stadig viktigere fordi unge kvinner drikker mye mer alkohol enn de tidligere generasjonene. Fra 1973 og til i dag er økningen ifølge Tømmervik på 140%.