Dårlig beredskap

Fylkeslegen syns ikke pandemiberedskapen i Nord-Trøndelag er god nok.

Fylkeslege i Nord-Trøndelag Marit Dypdal Kverkil
Foto: Knut Reitan / NRK

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Dypdahl Kverkild er misfornøyd med kommunenes pandemiberedskap. Bare halvparten av har gjennomgått og oppdatert sine planer.

Lite konkret

- Vi ser jo det at det er en hektisk planleggingsvirksomhet, men den er ikke konkret nok, sier hun.
-
Fylkelegen har stilt en del konkrete spørsmål, men er altså ikke fornøyd med svarene.

Kan bli kritisk

- De blir litt uklare for oss. Kanskje har mange kommuner ikke sett for seg hvor kritisk dette kan være for beredskapssituasjonen, sier Kverkild.

I Sør-Trøndelag er situasjonen bedre. Der er fylkeslegen fornøyd med det som her gjort.