Hopp til innhold

Da militæret slo ned opprør på Levanger

Den 8. februar 1851 ble arbeideragitatoren Carl Johan Michelsen arrestert på Levanger. Arrestasjonen førte til store opptøyer, steinkasting og skadeverk på rikfolks eiendommer. Opprøret varte i tre dager, og militære tropper måtte til for å slå ned opprøret.

Fra årets prøver av Raud Vinter.

Fra teaterforestillinga «Raud snø» av Torvald Sund. Forestillinga bygger på hendelsene på Levanger i 1851.

Foto: Odd Magne Bakken

Historiske Trøndelag

Det var dårlige tider i Trøndelag rundt 1850. Avlingene hadde vært dårlige både i 1848 og 1849. Husmenn, handverkere, arbeidsfolk på gårdene, småbønder og andre småkårsfolk hadde det trangere enn til vanlig.

I denne situasjonen får Marcus Thranes arbeiderforeninger stor oppslutning over hele landet. I 1851 var det nesten 30 000 medlemmer i 400 lokale arbeiderforeninger. I Nordre Trondhjems Amt (Nord-Trøndelag) var det 20 foreninger.

Agitatorene

Marcus Thrane

Marcus Thrane

Foto: NRK

To organisasjonsarbeidere ble sendt til Trøndelag med mandat fra Marcus Thrane til å stifte arbeiderforeninger og verve medlemmer til thranitterbevegelsen. En av disse var Carl Johan Michelsen, en murerhandlanger fra Kristiania.


Rundt årsskiftet 1850/51 stiftet Michelsen i alle fall fem arbeiderforeninger på Innherred: Alstadhaug, Levanger by, Levanger landsogn, Verdalsøra og Stiklestad.

Kastet ut av Thrane

Carl Johan Michelsen var en glimrende folketaler og agitator. Men han var litt for glad i flaska, og etter flere uheldige episoder, fikk han ikke lenger lov til å opprette arbeiderforeninger i Thranes navn.

Men Michelsen gav seg ikke og den 28. januar 1851 rykket han inn følgende annonse i Nordre Trondhjems Amtstidende
«Herved bringer jeg til alminnelig kunnskap at jeg ikke lenger på hr. M. Thranes vegne, men på egne, stifter arbeiderforeninger i det nordenfjeldske Norge»

Lørdag 8. februar

Michelsens agitasjon og livsførsel førte til at en del borgere på Levanger klagde til fogden og ba om at han ble arrestert. Fogd Morten Müller reagerte umiddelbart og lørdag formiddag ble Michelsen arrestert i sitt hjem.

Ryktet om arrestasjonen spredte seg raskt og mange fra "den uoplyste og vildledende Mængde" (Adresseavisen) samlet seg foran Rådstua på Levanger for å protestere. Stemningen var amper, og vaktholdet ble forsterket med en del sivile borgere.

Fogden skulle etter planen forhøre arrestanten om ettermiddagen, men våget seg ikke ned til Rådstua og forsøkte heller å komme seg med ferja over til Nesset og hjem til Staup. Men dette ble oppdaget, og ferja ble forsøkt stoppet. Da dette ikke lyktes, ble det isteden kastet stein og fogden ble selv truffet uten å bli alvorlig skadet.

Folkemengden brøt seg så inn i Rådstua og Michelsen kunne ha rømt, men han rådet sine tilhengere til heller å komme tilbake når han skulle forhøres.

Søndag 9. februar

Søndagen var det også mange mennesker samlet foran Rådstua, men det forløp rolig helt til fogden igjen skulle hjem.

En del mennesker fulgte med ned til ferjestedet og det ble nok en gang kastet stein. Nordre Trondhjems Amtstidende skrev:
«Dr. Dietrichson, som var med i fergen, ramtes i hodet av en sten som heldigvis ikke såret ham farlig. Men hvor lett kunne det ikke ha skjedd?».
Redaktør Kjølstad i avisa var for øvrig en av de som underskrev klagebrevet mot Michelsen.

Fra årets prøver av Raud Vinter.

Fra teaterforestillinga 'Raud snø' av Torvald Sund. Forestillinga bygger på hendelsene på Levanger i 1851.

Foto: Odd Magne Bakken

Mandag 10. februar

Da fogden kom til Rådstua for å forhøre Michelsen ut på dagen søndag, var det hundrevis av mennesker samlet der for å kreve at Michelsen ble løslatt. Rundt Rådstua stod det soldater, 60 kavalerister fra Skognske Eskadron og 11infanterister fra Ytterøske Compagni.

Nordre Trondhjems Amtstidende skildrer situasjonen slik:
«I dette øyeblikk, 3 ettermiddag, hører vi rop og alarm fra det store torv. Opprørsloven leses opp. Massen river bort stengene som beskytter trærne på torvet og bevæpner seg med dem. Sabler og stenger svinges i luften om hverandre. Friske tropper rykker frem og danner sammen med dem som er på plassen fra før, en halvsirkel i to geledd om Rådstuen. Utenfor denne mur står den knurrende, urolige mengde»

De militære hadde store problemer med å handtere situasjonen, og det kom til flere konfrontasjoner uten at skudd ble løst.

Brusve gård i Levanger

Brusve gård

Foto: Magnar Brandseth/NRK

En del av folkemengden dro til Brusve gård der lensmann Lynum bodde. Her ble ruter knust og de 18 kavaleristene som kom for å ordne opp, ble drevet tilbake med staur og stenger.

Proprietær Henrik Krenckell Jelstrup på Mo gård eide store deler av Levanger, og i 19-tida dro folkemassen dit, trolig i et spontant raseri mot rikfolk og øvrighet. Her ble en rekke vinduer knust (160 bare i hovedbygningen), gardiner, tapet og møbler ødelagt.

Dagene etter

I dagene etter var det unntakstilstand på Levanger. Flere hundre soldater ble utkommandert for å skremme folk fra å fortsette opprøret. Soldatavdelingene stod i byen i to måneder, mens opprørerne ble forhørt.

Det florerte også med rykter om at arbeiderne planla nye aksjoner, og myndighetene var på tå hev for å hindre dette.

Opprøret på Levanger førte til at Stortinget diskuterte tiltak «for å forbedre folkets stilling» og et av tiltakene var veibygging, ekstraordinære tiltak som skaffet arbeid til mange i flere tiår.

Hendelsene førte også til internasjonal omtale i britiske The Times og franske Le Figaro.

Straffene

53 personer ble stilt for retten etter opptøyene på Levanger. 36 ble dømt til straffer fra 5 dagers vann og brød til 7 års straffarbeid.

Carl Johan Michelsen ble dømt til 7 års straffarbeid på Akershus. Han forsøkte å slippe billigere unna ved å stå fram som en angrende og gudfryktig synder, bl.a. ved sterke angrep på Marcus Thrane mens han enda satt i cella på Levanger.

De som ble ansett som anførere av "hopen" på Levanger fikk også strenge straffer: Husmann Ole Iversen Mulevold (7 år), Ole Olsen Rangul (7 år), skreddersvenn Paul Olsen, Verdal (6 år og 1 måned) og Anders Andersen Thynæs (6 år og 1 måned).