NRK Meny
Normal

D-dag for Rissa og Leksvik

I dag avgjøres det om Rissa og Leksvik slås sammen til en kommune.Begge kommunestyrene har gått inn for det. Dermed blir kommunene sannsynligvis slått sammen fra 2018. Senere i dag får den mulig nye storkommunen, med vel ti tusen innbyggere, nytt navn.

Rissa og Leksvik

Ifølge Statistisk sentralbyrå har de to kommunene Rissa og Leksvik henholdsvis 6638 og 3510 innbyggere pr. tredje kvartal 2015.

Foto: NRK

En av mange forutsetninger for at fusjonen skal bli noe av, er at de to trøndelagsfylkene også slår seg sammen.

Steinar Saghaug

Ordfører i Leksvik, Steinar Saghaug (H).

Foto: Leksvik kommune

Ordfører i Leksvik, Steinar Saghaug, regner med at dette går i orden.

– Hvis ikke må vi i den sammenslåtte kommunen velge om vi vil tilhøre Nord- eller Sør-Trøndelag, sier Saghaug.

Kommunene på hver side av fylkesgrensa har allerede et utstrakt samarbeid på å levere tjenester som vann og avløp og eiendomsforvaltning. De har også noenlunde lik næringslivsstruktur, med hovedvekt på landbruk som verdiskaper.

Les også:

Fosen, Søndre Fosen, Indre Fosen eller Rein?

Det er allerede klart at kommunesenteret skal ligge i Rissa. Men sentrale, administrative, funksjoner blir værende i Leksvik fortsatt. Dermed er en av flere vanlige konflikter ved ei sammenslåing ryddet av veien. Navn og kommunevåpen er gjerne andre konflikter, stedsvalg for skoler likeså, fordeling av gjeld og formue, i disse tilfellene eierandeler i henholdsvis TrønderEnergi og NTE, og så videre.

Ove Vollan

Ordfører i Rissa, Ove Vollan (H).

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Ekstraordinære kommunestyremøter

Rissa kommune og ordfører Ove Vollan har allerede et gyldig vedtak for sin del om å slå seg sammen med Leksvik. Leksvik behandlet søknaden om sammenslåing i ekstraordinært møte i kommunestyret klokka ti i dag. 16 stemte for, og 9 i mot intensjonsavtalen.

Deretter møtes de 48 folkevalgte i de to kommunestyrene på "nøytral" grunn i LIV-bygget i Vanvikan klokka 14.30 for å bekrefte intensjonene om å slå seg sammen fra 01.01.2018.

Ordfører i Leksvik, Steinar Saghaug (H), tror det går mot sammenslåing med Rissa etter dagens avstemning i kommunestyret.

Steinar Saghaug (H), ordfører i Leksvik, har tro på at det går mot sammenslåing med Rissa.