Hopp til innhold

Coop kuttar opp mot 220 årsverk – oppbemannar med 100 nye

Coop Noreg kuttar 200–220 årsverk ved lokale lager i Bergen, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Samtidig oppbemannar dei ved hovudlageret på Gardermoen.

qdCGQvEWYa0

Coop Noreg sitt hovudlager på Gardermoen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er først og fremst veldig synd for dei som vert råka av dette når den tunge beskjeden kjem i løpet av neste år, seier Stig Ove Hovland, klubbleiar i Coop Noreg Trondheim.

Mellom årsverk 65 og 70 årsverk i Trondheim, mellom 90 til 95 årsverk i Stavanger, mellom 30 og 35 årsverk i Bergen og mellom 10 og 15 årsverk i Tromsø blir kutta, opplyser kommunikasjonssjef i Coop Noreg, Harald Kristiansen til NRK.

– Eg synest det er veldig trist og leit at vi har kome til det punktet at sentraliseringa fører til så store hogg i bemanninga, seier Morten Wiik, klubbleiar i Coop lager i Stavanger.

– Folk er litt fortvilte og matte. Det er veldig dyster stemning på lageret akkurat nå, seier han.

Stig Ove Hovland, klubbleiar Coop Trondheim.

SYND: Stig Ove Hovland, klubbleiar i Coop Noreg Trondheim seier kutta er svært synd for dei som vert råka.

Foto: Privat

100 nye stillingar på Austlandet

Samtidig oppbemannar Coop med rundt 100 nye stillingar ved hovudlageret på Gardermoen, som dei som no mistar jobben vil få fortrinnsrett på, opplyser Kristiansen.

Ifølgje Kristiansen er dette ei nedbemanning som har vore varsla sidan 2018, då dei vedtok å utvide hovudlageret på Gardermoen.

– Vi flyttar ein del aktivitet frå distrikta og inntil hovudlageret vårt for å få ein meir billig og effektiv logistikkstruktur, seier han.

Overraska over storleiken på kutta

Det er først dei siste 14 dagane tillitsvalde og tilsette ved dei lokale lagera har fått informasjon om kor store konsekvensar kutta ville føre til for dei.

Wiik ved lageret i Stavanger fortel at dei ikkje var førebudd på så store kutt.

– Det var varsla om ein betydeleg mindre reduksjon av bemanninga. Så har det skjedd ting som gjer at dei har auka bemanningskuttet, som den auka bemanninga på det automatiserte sentrallageret, seier klubbleiaren.

Klubbleiar Morten Wiik ved lageret i Stavange

OVERRASKA: Klubbleiar Morten Wiik ved lageret i Stavanger seier mange er overraska over storleiken på kutta.

Foto: Privat

Kristiansen seier klubbleiaren har rett i at kutta vart større enn dei først venta.

– Det som har skjedd etter 2018 er at vi har hatt ein oppbemanning under pandemien. No er vi meir tilbake til normalen. Dei vi tilsette under pandemien skal ha blitt gjort kjent med at det låg an til nedbemanning i 2022, seier han.