Hopp til innhold

Bygget ny hall for det grønne skiftet – venter på oppdrag

Flere hundre millioner er investert i ny produksjonshall som er klar for stor satsing på havvind.

Ny produksjonshall Aker Solutions

GIGANTINVESTERING: Ny produksjonshall for å lage understell til havvind er bygd på det store industriområdet til Aker Solutions i Verdal. Lenger bak lages det understell til olje og gassplattformer.

Foto: Tariq Alisubh

Alt er klart for serieproduksjon av stålunderstell til havvind på Aker Solutions i Verdal i Trøndelag. Nå mangler bare oppdrag.

– Jeg er veldig spent. Det blir å bruke eller ikke bruke den. Den er bygd for masseproduksjon av stålunderstell og havvind er en del av strategien, sier klubbleder Stian Sagvold i verkstedklubben på Aker Solutions.

De tillitsvalgte sier det haster for norsk leverandørindustri å få oppdrag fra havvind, og sier at regjeringas satsing på dette går for tregt. Det tilbakeviser energiminister Terje Aasland (Ap).

– Jeg er veldig glad for det Aker Verdal gjør, og posisjonerer seg for å ta tak i den enormt store havvindsatsinga som regjeringa har lagt opp til, sier han.

Ny teknologi utviklet for serieproduksjon av understell til havvind på Aker Solutions i Verdal.

Ny teknologi med robot er utviklet for serieproduksjon av understell til havvind på Aker Solutions i Verdal. Dette er en animasjon, som tidligere er presentert.

Mener det går for sakte

I 50 år har Aker i Verdal levert stålunderstell til norsk sokkel. Nå vil de være med på ei grønn omstilling.

– Det er en stor bekymring at det er så passivt og så lite offensivt fra regjeringspartiene, sier konserntillitsvalgt i Aker ASA, Ståle Johansen.

Han frykter konsekvensen.

– Hvis vi ikke starter å trene i forhold til det fornybare, så går vi glipp av en del av utviklinga. Da er vi bundet til å være en leverandør for olje og gass, og det er ikke framtida, sier han.

Regjeringa lanserte ei storstilt satsing på havvind i 2022. Det fikk de høre også på Aker Solutions i Verdal.

Klubbleder Stian Sagvold ved Aker Solution i Verdal og konserntillitsvalgt Ståle Johansen.

HJØRNESTEINSBEDRIFT: Foran veggen med stålunderstell som er bygd gjennom mange tiår i Verdal. Fra venstre klubbleder Stian Sagvold og Ståle Johansen.

Enorm investering

Johansen sier at flere hundre millioner er brukt på den nye produksjonshallen for havvind. Ny teknologi er utviklet, og Aker har tatt patent på dette.

– Vi har lagt til rette med enorme investeringer her på verftet for å ta vår andel av det fornybare, men da må regjeringa komme med de prosjektene som skal til, sier konserntillitsvalgt, Ståle Johansen.

Høyteknologi i ny hall

I Verdal har det pågått innkjøring av den nye produksjonshallen de siste månedene.

Vi har begynt å ta i bruk hallen til olje og gassprosjektene. Vi gleder oss til å ta i bruk den i større omfang til havvind. Det er høyteknologi og kjempefint, sier klubbleder Stian Sagvold.

– Det blir et robotisert arbeid på en mye høyere skala enn vi har vært vant til tidligere, sier Sagvold. Nå venter de på oppdrag for å kunne starte serieproduksjon av understell til havvind.

Les også Her opnar kronprinsen verdas største flytande havvindanlegg

vy83fAgKOVY

Stor aktivitet i Verdal

Ennå har de mange oppdrag innenfor olje og gass. 1100 ansatte er i fullt arbeid på Aker Solutions i Verdal. Oljeskattepakken har utløst mange oppdrag på norsk sokkel.

I tillegg ligger oppdrag innen havvind i ordreboken, for eksempel understellene til havvindplattformene East Anglia 3 og Norfolk Vanguard West. I dag er det for øvrig også «dåp» for understellet til havvindplattformen «Sunrise» på Verdal, sier medie – og kanalsjef Hallvard Norum i Aker Solutions.

Norum sier at den nye produksjonshallen ikke kun er laget for det grønne skiftet, men også for å øke produktiviteten innen produksjon av stålunderstell generelt.

En viktig motivasjon var leveransene til olje- og gassprosjektene som kom som følge av aktivitetspakken i 2020. Så er det helt riktig at stålunderstell til havvind er aktuelt i årene som kommer, noe som gjorde satsingen på teknologien enda mer relevant.

Tempo er giret opp

Energiminister Terje Aasland sier de vil komme raskt i gang, slik at norske leverandører kan være med på utviklingen av havvind.

Regjeringa jobber nå med å få utlyst nye områder for havvind så raskt som mulig i 2025. Det jobbes med sikte på å lyse ut neste runde for havvind som er Utsira nord før nyttår.

– Verftsindustrien er viktig og derfor fikk vi aktivitetspakken for olje og gass. Derfor har vi også giret opp tempoet på havvindutbygginga, slik at norsk sokkel kan bli en viktig hjemmearena for norske leverandører, sier Terje Aasland.

Terje Aasland

Energiminister Terje Aasland lover at oppdragene vil komme fra havvind til leverandørindustrien.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / Ole Berg-Rusten

Men han er ikke enig i at regjeringen er passive.

– Der er jeg ikke enig med de tillitsvalgte, men jeg skjønner at de er utålmodige. Nå er det viktig at vi får på plass videre havvindutvikling og utbygging raskt, så vi sørger for at det ikke blir stopp i tempoet og oppdragene til verftene. Derfor har vi fullt trykk på det.

Han sier havvind blir en ny mulighet for verft, hvis de gjør som Verdal og forbereder seg på å gå inn i dette.

– Ja, så har de også muligheten til å vinne de kontraktene som kommer i tida framover, sier Aasland.

Norsk Industri

Administrerende direktør i Norsk Industri, Harald Solberg, sier industrien er opptatt av å bidra med investeringer for å kutte utslipp.

Foto: William Jobling / NRK

Industrien vil ha fortgang

Administrerende direktør i Norsk Industri, Harald Solberg, sier det er stor vilje til omstilling for et grønt skifte.

– Vi opplever stor interesse fra industriens side i å bidra med teknologi og investeringer for å redusere utslipp. Vi tror dette er viktig for å sikre at bedriftene er konkurransedyktige i en verden i stor omstilling, sier Solberg.

Industrien etterlyser fortgang.

Det haster å få utslippene ned, og skal vi lykkes med både å kutte utslipp samtidig som vi tar vare på viktige industriarbeidsplasser, så må vi få fortgang på nye verdikjeder, sier han.

Havvind er en stor mulighet. Og vi ønsker oss enda høyere tempo i utviklingen av denne næringen i Norge, sier Solberg.

Les også Støre tror på utslippsversting – vil kutte 40.000 tonn CO₂ i året

Jonas Gahr Støre statsminister (Ap) vises rundt i anlegget av Yara

Ny utbygging av havvind

Belgiske Ventyr vant den første havvind-konkurransen på norsk sokkel for få måneder siden. De skal bygge havvind i Sørlige Nordsjø II.

– Ventyr selv har sagt at ikke noe av de understellene skal komme til norsk leverandørindustri, sier konserntillitsvalgt i Aker ASA, Ståle Johansen. Han sier at de har fått høre at det skal satses på en annen løsning.

Ståle Johansen, konserntillitsvalgt Aker ASA

BEKYMRET FOR GRØNT SKIFTE: Konserntillitsvalgt Ståle Johansen foran ny produksjonshall for havvind ved Aker Solutions i Verdal.

Foto: Rita Kleven

Johansen, mener at det må settes krav som sikrer oppdrag til norsk leverandørindustri i nye anbud.

Det europeiske samarbeidet gjør at myndighetene ikke har mulighet til det, skriver statssekretær Astrid Bergmo i Energidepartementet i en e-post til NRK.

På samme måte som norske aktører kan konkurrere om prosjekter i Europa, kan europeiske aktører konkurrere om å levere prosjekter på norsk sokkel. Regjeringa har derfor ikke anledning til å stille krav om å bruke norske leverandører på Sørlige Nordsjø II, sier hun.

Astrid Bergmål, statssekretær Energidepartementet

Statssekretær Astrid Bergmål sier regjeringa i revidert nasjonalbudsjett for 2024 vil legge frem en økonomisk ramme for et ambisiøst støtteprogram for flytende havvind i forbindelse med notifisering av statsstøtte til Utsira nord og den planlagte 2025-utlysningen av nye områder for havvind.

Foto: Stine Grimsrud / OED

Ikke fornøyd med svar

De tillitsvalgte på Aker i Verdal slår seg ikke til ro med svaret fra energiministeren.

– Energiministeren fremstiller det som om regjeringen har en akselerert plan i forbindelse med nye konsesjoner i løpet av 2025, men dette er en del av regjeringens planlagte løp med havvind. Det vil ikke gi noe til leverandørindustrien før etter 2030, sier konserntillitsvalgt Ståle Johansen i Aker.

Havvind vil løse kraftbehovet i landet, bidra til å nå klimamål og etablere en konkurransedyktig industri, avslutter Johansen.

Ny produksjonshall Aker Solutions Verdal, for produksjon av understell til havvind

Om ikke lenge blir det offisiell åpning av ny produksjonshall for havvind ved Aker Solutions i Verdal.

Foto: Tariq Alisubh

Les også Havvind i Norge kan bli så dyrt at ingen vil bygge

Havvindparken Dudgeon utenfor østkysten av England.