NRK Meny
Normal

270 millioner skal få fart på godstrafikken i Trøndelag

Jernbaneverket skal bruke en milliard kroner som strakstiltak for godstrafikken. I Trondheim blir det nytt spor på Heimdal og utbygging på Heggstadmoen.

Godsterminalen på Brattøra

Kapasiteten på godsterminalen på Brattøra i Trondheim, er snart sprengt.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen er samferdselsminister.

Foto: NRK

Jernbaneverket har i dag foreslått fire ekstratiltak for å styrke den godstransporten på jernbane i perioden 2016–2018.

* Innføring av en midlertidig kompensasjonsordning: Godsselskapene kompenseres ved driftsavbrudd i jernbanenettet
* Forbedring av driftssikkerhet og funksjonalitet på Alnabruterminalen i Oslo
* Utbygging av kapasiteten på Heggstadmoen og nytt spor på Heimdal stasjon i Trondheim
* Planlegging og bygging av kryssingsspor og andre små tiltak for å øke kapasiteten på jernbanenettet

– Resultatene av regjeringens arbeid for å styrke godstransport på bane synes å være positive. Statistikken viser at det fraktes mer gods enn før, og jeg har merket meg at det meldes om bedre punktlighet for godstogene. Med tiltakspakken fra Jernbaneverket ligger forholdene til rette for å videreføre framgangen på kort sikt, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

270 millioner i Trondheim

Kristine Jessen

Områdedirektør Kristine Jessen i jernbaneverket er glad for pengene de får.

Foto: Amund Aune Nilsen/NRK

Tiltakene er anslått til å koste om lag én milliard kroner alt i alt.

I Trondheim skal det nå brukes 270 millioner kroner på Heggstadmoen og Heimdal. Dette er en mellomløsning før det blir bygd en ny godsterminal i Trondheim.

Pengene kommer fordi det haster med å legge bedre til rette for godstransport på jernbane, før mer havner på vei.

– Det er vitkig å få på plass tiltak for godstransporten på jernbane nå, slik at ikke enda mer havner på vei, sier områdedirektør i Jernbaneverket, Kristine Jessen, til NRK.

Hovedpoenget denne gangen er å utbedre jernbanen for godstransport mellom Trondheim og Oslo. Derfor blir det utbygging av en mindre terminal på Heggstadmoen og utbedringer på Heimdal stasjon.

– I dag går halvparten av godstransporten mellom Trondheim og Oslo på jernbane, og disse tiltakene må til for å hindre at mer gods går over til vei, sier Kristine Jessen i Jernbaneverket.

Regjeringen avgjør

I dag ligger hovedterminalen i Trondheim på Brattøra, og i framtiden skal en ny og større terminal bygges. Det er regjeringen som skal ta den endelige avgjørelsen om hvor den nye terminalen i Trondheim skal ligge. Når det skjer er ennå uvisst.

I oktober i år krevde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ekstern kvalitetssikring av Jernbaneverkets kostnadsoverslag for prosjektet, fordi han ikke var fornøyd med at kostnadene på den nye terminalen hadde økt så mye og så raskt.

Alnabru

Regjeringen bevilger mer penger til utbedring av godsterminalen på Alnabru i Oslo.

Foto: Norfilm AS/ Jernbaneverket. / Even Birkeland

Video fra Trøndelag

Sammen med bestefar og Tynset-torader´n