Bygger Nord-Europas største biogassfabrikk

Biokraft AS starter byggingen av en fabrikk for biogassdrivstoff til 330 millioner kroner, ved Norske Skogs anlegg på Fiborgtangen i Skogn.

Norske Skog Skogn

VED NORSKE SKOG: Den nye biogassdrivstoff-fabrikken skal ligge ved Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen i Skogn. Norske Skog bidrar med råstoff til produksjonen av biodrivstoffet, samt tomt.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Det er tidligere kjent at selskapet ønsket å starte byggingen i år.

Ifølge Trønder-Avisa starter byggearbeidene nå i august og fabrikken skal stå ferdig mot slutten av neste år.

– Vi håper å gjennomføre de første leveransene av flytende biogassdrivstoff allerede neste år, men det blir i så fall ikke før mot slutten av året, sier Håvard Wollan i Biokraft AS.

Størst i Nord-Europa

Håvard Wollan

Håvard Wollan i Biokraft

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Produksjonen av fornybart drivstoff på Fiborgtangen skal tilsvare 250 GWh per år, tilsvarede 25 millioner liter autodiesel.

– Når Biokraft nå bygger produksjonsanlegg for nullutslipp biogass drivstoff, så er dette en viktig milepel i arbeidet med å finne gode miljø- og klimaløsninger. Omdanning av restråstoff og avfallsressurser til biogass drivstoff er en optimal kombinasjon av god avfallshåndtering og produksjon av fornybar energi, fortsetter Wollan.

Anlegget blir dermed det største for produksjon av flytende biodrivstoff i Nord-Europa.

Norske Skog bidrar med råstoff til produksjonen av biodrivstoffet, samt tomt.

Har kunde

Ifølge Wollan bør Biokraft AS i løpet av 2017 være oppe i det som kalles «full run-rate-kapasitet».

Biokraft AS har inngått en avtale med AGA AS, som kjøper biogassen fra første byggetrinn i ti år.

Det svenske selskapet Purac AB skal bygge den nye fabrikken på Skogn.

Biokraft har fått tilsagn om støtte fra Enova til prosjektene på Fiborgtangen.

Stor dag

– Det er en virkelig stor dag. Ikke bare for denne regionen, men for hele landet, sier Linda Hofstad Hellelad (H), leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, til NRK.

Linda Hofstad Helleland

MILEPÆL: – Startskuddet for bygging av biogass-anlegget på Skogn er virkelig en milepæl, sier Linda Hofstad Hellelad (H), leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Johannes Børstad / NRK

– Startskuddet for bygging av biogass-anlegget på Skogn er en milepæl, slår Helleland fast.

Hun trekker frem at fabrikken vil bety verdiskapning og arbeidsplasser for regionen, og mulighet til å kutte i klimagassutslippene i transportsektoren.

Gass til busser

Lederen i Trondheim Høyre, Henrik Kierulf, er også godt fornøyd:

– Vi vet at en stor del av utslippsreduksjonene må tas i transportsektoren, og skal vi nå målene om reduksjon i byen er vi avhengig av at bussene begynner å kjøre på utslippsfri biogass, sier Kierulf til NRK.

I april begynte Biokraft å levere biogass til bybussene i Trondheim, riktignok som videresalg av gass fra Sverige. Etter hvert skal gassen komme fra Skogn.

– Nå får vi tilgang på biogass i markedet. Regjeringen og samarbeidspartiene har lagt til rette rent avgiftsmessig for at biogass skal bli konkurransedyktig. Så nå ser det veldig bra ut for at vi får busstrafikk i Trobdheim på biogass fremover, forklarer Kierulf.