Hopp til innhold

Bygger lukket anlegg for syk fisk

Et anlegg med lukkede laksemerder skal hindre at sykdom stenger Kråkøy slakteri i Roan på nytt.

Merder ved Kråkøy slakteri i Roan

Merder i sjøen ved Kråkøy slakteri i Roan i Sør-Trøndelag.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

– Det blir et helt lukket anlegg sånn at vi kan ta imot fisk med alle slags sykdommer og alt som kan være til hinder for at vi kan slakte den, sier Ola Krogfjord.

Ola Krogfjord (t.v.) og Roger Sørgård

Ola Krogfjord (t.v.) og Roger Sørgård.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK
Kråkøy lakseslakteri i Roan

Kråkøy lakseslakteri.

Foto: Roger Sørgård

Tanken er å sette oppdrettslaks med sykdom eller lus i ventemerder før den slaktes.

Når fisken er ute av merdene, filtreres og renses vannet sånn at det kan slippes ut i sjøen igjen.

– Utslippet fra disse merdene skal være desinfisert og helt fritt for smittestoffer og eventuelt lakselus, sier Krogfjord.

Måtte slutte å slakte

I fjor sommer forbød Mattilsynet slakting ved Kråkøy som et ledd i bekjempelsen av laksesykdommen pankreas disease (PD).

Det førte til at de ansatte ble permittert.

– Vi hadde stopp halve året. Det kan vi ikke tillate oss å ha noe mer av, sier Roger Sørgård, som eier slakteriet i Roan.

10 millioner kroner

Han forteller at mange har vært med på prosessen, og at det ser ut som at de nå skal få på plass anlegget.

Både leverandører av utstyr og Sintef har deltatt, og det hele koster i overkant av ti millioner kroner. Innovasjon Norge har gitt et tilskudd på rundt 30 prosent, resten er lånefinansiert.

Etter planen skal det være fisk i anlegget i løpet av mai og juni.

– Ikke rom for feil

– Det er ganske mye med det for at det skal bli sikkert nok. Det blir store dimensjoner på alt, og det er litt utfordrende å få det effektivt og sånn at man er sikker på at det fungerer, forteller Krogfjord.

Han sier at de ikke har rom for feil.

– Vi har laks for en million stående, og hvis det skjer noe da så blir det fort penger.

I motsetning til i fjor sommer er det nå PD-infisert laks i merder rundt Kråkøy slakteri, og Mattilsynet har opphevet forbudet mot å slakte.