Bygg vil trolig ikke falle sammen

Bygget som står på den sviktende grunnen vil trolig ikke falle sammen med det første, opplyser Bjørn Handegard i politiet.

Entrepenøren sikrer nå området.