Bygde kratflinje uten godkjenning

Selskapet Trønderenergi har fått et gebyr på 250.000 kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat for brudd på energiloven. Trønderenergi straffes fordi deler av ei kraftlinje mellom Hitra og Snillfjord ble bygd uten at det var godkjent. NVE avslørte dette under en inspeksjon i fjor sommer, melder NTB. NVE trekker fram at arbeidet ble utført i et område rikt på kulturminner, og at det berørte et statlig sikret friluftsområde.