Buss fjernet Strindheimtunnel.

Strindheimtunnelen, østgående retning. Bussen er nå fjernet og høyre felt i tunnelen er åpen. Var stengt i østgående retning i en kort periode.