Brukte en million for å få eks-diplomat ut av Norge

Politiet måtte leie privatfly og bruke over en million kroner for å få en tidligere diplomat fra USA ut av Norge. Kvinnen søkte asyl i Norge, men denne ble avvist. Derfor ble hun tvangsreturnert til hjemlandet.

Pass fra USA

Den kvinnelige ex-diplomaten har fått avslag på sin asylsøknaden, og er nå fløyet tilbake til USA.

Foto: Kjartan Trana / NRK

To ganger tidligere hadde de da forsøkt å returnere henne med vanlig rutefly til USA.

Det var sent i fjor sommer at den tidligere diplomaten fra USA dukket opp på asylmottaket i Namsos. Kvinnen som hadde tjent ved en rekke utenriksstasjoner for USA siden 2004, hevdet hun følte seg truet og forfulgt i hjemlandet.

Barnefordelingssak

Bakgrunnen var en barnefordelingssak med en eksmann som jobbet innenfor den militære etterretningen. Hun hevdet systemet var korrupt og ble brukt for å trakassere kvinner som bare ønsket en rettferdig barnefordeling.

Norske myndigheter mente saken ikke kvalifiserte til asyl her i landet, og skulle før jul tvangsreturnere henne til USA, noe som viste seg å ikke være så enkelt.

To ganger klarte den tidligere diplomaten, som også har pilottrening, å komme seg av flyet. I fire uker satt hun innesperret på politiets utlendingsinternat på Trandum før norske myndigheter nå før helga altså leide en privatjet for å få henne ut av landet.

Trandum

Kvinnen har sittet her på politiets utlendingsinternat på Trandum i den siste tiden.

Foto: Marit Gjellan

Mente privatfly var nødvendig

Signe Nygård som er teamleder i Politiets utlendingsenhet forklarer følgende i en e-post til NRK.

«For å uttransportere den tidligere asylsøkeren var det nødvendig å chartre et fly. Som du kjenner til har Politiets utlendingsenhet forsøkt å uttransportere denne personen på ordinære rutefly ved to tidligere anledninger uten at dette har lyktes. I begge tilfellene har kapteinene vurdert at hun ikke kunne bli med flyvningene.

Flyet som ble brukt var av typen Challenger 604. Det kostet 107.733 euro å chartre flyet.

I forbindelse med at PU chartret dette flyet var det hensiktsmessig også å uttransportere andre amerikanske borgere med ulovlig opphold i Norge, ikke minst av økonomiske årsaker.»

Må betale selv

To andre statsborgere fra USA ble returnert med det samme flyet, men Politiets utlendingsenhet er klar på hvem som er ansvarlig for at de måtte svi av en million kroner for å leie et eget fly. I e-posten skriver Nygård videre:

«Det følger av utlendingsloven § 91 første ledd at en utlending som må føres ut av Norge plikter å betale utgiftene ved egen reise. Dekker ikke utlendingen utgiftene selv dekker staten disse, men dersom man ønsker å få innreise i Norge igjen på et senere tidspunkt må man nedbetale denne gjelda.

Det er de eller den som er årsaken til at chartret fly blir leid inn som må påta seg kostnadene. I dette tilfellet er det den amerikanske kvinnen NRK tidligere har omtalt. Utover kostnader for å chartre flyet inkluderer uttransporteringsgjelda også ledsagelse av henne, samt kostnader i tilknytning til de to avbrutte transportene.»

– Er ikke truet

NRK har tidligere også snakket med kvinnens eksmann som sier hun har dratt dette altfor langt, og slett ikke er truet i USA.

– Det hele er bare trist, sa mannen til NRK tidligere i januar.

Kvinnen sier på sin side at hun vil komme seg bort fra USA igjen så raskt som mulig, men til Norge vil hun nok ikke returnere.