Hopp til innhold

Signerer ny it-avtale etter millionsmell

Helse-Norge skulle få nytt it-system fra IBM for 710 millioner kroner. Etter ett år og 145 millioner kroner ble avtalen brutt. Nå har Helse Midt-Norge signert ny kontrakt med selskapet.

St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital og resten av Helse Midt-Norge får nytt it-system fra IBM. Forrige gang helseforetaket signerte avtale med selskapet ble kontrakten avbrutt, og helseforetakene satt igjen med en regning på 145 millioner kroner.

I 2010 forhandlet Helse Midt- Norge frem en avtale med IBM på vegne av hele Helse-Norge om nye it-systemer for økonomi og logistikk til en mulig verdi på 710 millioner kroner. Året etter avbrytes avtalen fordi prosjektet ble dyrere og mer krevende enn forutsatt.

– Vi lærte mye

Helse Midt-Norges del av regningen etter den havarerte it-avtalen kom på 70 millioner kroner. Tirsdag skriver Adresseavisen at helseforetaket før jul inngikk en ny avtale om levering av it-systemer med IBM. Helse Midt-Norge frykter ikke en nye avtale-blemme.

– For det første det slik at IBM hadde det beste tilbudet. Når det er sagt, reflekterer det nok også at IBM lærte mye i den første runden, som man har bygd på. Det samme gjorde Helse Midt-Norge, både i forhold til innhold, krav og behov og gjennomføring av slike prosjekter, sier prosjektleder i Helse Midt-Norge, Bård Helge Hofstad til avisa.

Vil ikke fordele skyld

Helse Sør-Øst måtte også betale en stor del av regningen på det uferdige it-prosjektet. Mens Helse Midt-Norge ikke vil vedgå at pengene er «tapt», bruker Helse Sør-Øst begrepet «økonomisk tap» etter at de måtte betale 65 millioner kroner for it-løsningen som det ikke ble noe av.

Ifølge Hofstad var helseregionene enige om å stoppe prosjektet.

– Jeg er ikke opptatt av å fordele skyld, og sluttoppgjøret med IBM skjedde etter avtalen i kontrakten. Vi mener det var bra at vi avsluttet prosjektet da, eller ville kostnadene blitt enda større. Midt- Norge fikk oppdraget om å fremforhandle den første avtalen på vegne av alle regionene blant annet fordi behovet for et nytt system var mest akutt her, forklarer han.

IBM lover leveranse

Leder av konsulentdivisjonen i IBM Norge, Geir Haugen, sier til Adresseavisen at den nye kontrakten er viktig og at de skal klare å levere it-systemet som avtalt.

– Ja, det er vi overbevist om. Det er i det store og hele den samme løsningen vi snakker om, men implementeringen av systemet er mye mer oversiktlig nå fordi det bare er ett helseforetak, sier Haugen.

Direktør IBM konsulenttjenester Morten A. Meyer og Direktør for stab og prosjektstyring Helse Midt-N

Daværende direktør i IBM konsulenttjenester Morten A. Meyer og prosjektleder i Helse Midt Norge Bård Helge Hofstad da kontrakten ble signert i 2010.

Foto: Helse Midt-Norge