Myndighetene mistenker ulovlig dumping av gift i sjøen

Fiskeridirektoratet og Kystvakta mistenker dumping av store mengder formalin i forbindelse med taretråling. På ni dager brukte en båt 24.500 liter av det giftige stoffet utenfor Leka.

Formalinbruk i forbindelse med taretråling

Formalin: Stoffet er giftig å innhalere og svelge. Det kan føre til irritasjon på øyne og hud, og det kan også være kreftfremkallende.

Foto: Skjermdump/bilder fra Kystvakta

På grunn av bekymringsmeldinger fra blant andre Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet ble det i juni i år gjennomført en inspeksjon av et taretrålefartøyet «M/S Bona Safir» utenfor Ramsarområdet, Hortavær i Leka i Nord-Trøndelag.

– Formalin pumpes ut i sjøen

Det var Kystvaktskipet «Njord» som stod for inspeksjonen.

Bakgrunnen for bekymringsmeldingene var bruk av formalin og utslipp av formalin i forbindelse med omlasting av tare.

Ståle Hansen fra Fiskeridirektoratet region midt.

Ståle Hansen er regiondirektør i Fiskeridirektoratet i region Midt.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Vi har tidligere observert at det foregår utslipp fra oppsamlingsskipet til taretrålerne. De tilsetter formalin som konserveringsmiddel for at taren ikke skal forringes. Dette pumpes deretter ut i sjøen, sier Ståle Hansen, som er regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Ulrik (82) fryktar meir taretråling

Mener utslippene er ufarlige

Inspeksjonen avdekket at det ikke foregår noen form for rensing eller lagring av sigevann fra lasterom etter at lasten er behandlet med det giftige stoffet.

Ifølge Tor Arthur Halvorsen, som er fabrikksjef hos FMC Biopolymer og eier av trålebåten, er utslippene ufarlige.

Selskapet tar ut taren og bruker den blant annet til kreftmedisin.

– Vi tilsetter formalin når vi kutter taren. Når taren er kuttet, så kommer vann, sigevann, ut av taren, og dette pumpes ut i sjøen. Vi har kalkulert at mengden er fem til ti kilo formalin som pumpes ut, noe som vil si omtrent 20 kilo i uka, sier Halvorsen.

Ifølge egne undersøkelser skal formalitet raskt brytes ned.

– De siste årene har vi brukt omtrent 800 tonn med formalin, som tilsettes fartøyene våre. Dette brytes ned på taren. Bakteriene spiser opp denne formalinen, sier fabrikksjefen.

Snart kan du vere nestemann med tang og tare på menyen

– Dette bør stanses

Per Flatberg

Per Flatberg er miljøforkjemper og tidligere president i Norges Apotekerforening. Han mener formalinbruk bør stanses.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Formalin brukes fordi det er et svært effektivt desinfeksjonsmiddel samt konserveringsmiddel, men stoffet er giftig for levende organismer i vann. Mattilsynet har blant annet forbudt stoffet i kampen mot lakselus.

Per Flatberg er en mangeårig miljøforkjemper og har i tillegg vært president i Norges Apotekerforening. Han har god kjennskap til formalin. Flatberg mener formalinslipp i sjøen bør stanses.

– I farmasien på apotekene så kvittet man seg med formalin for mange år siden, fordi man skjønte at dette var helsefarlig. Det er blant annet veldig kreftfremkallende.

– Forurensingsmyndigheter bør jo ha kontroll over slike stoffer. Men at andre myndigheter kanskje ikke vet hvor alvorlig dette er, er foruroligende, sier Flatberg til NRK.

Farene ved Formalin

Farene ved bruk av formalin er mange.

Foto: Skjermdump

Strenge sikkerhetsregler

NRK har også vært i kontakt med professor Asbjørn Magne Nilsen og Professor Bjørn Munro Jenssen ved NTNU.

De er begge overrasket over at det brukes formalin på denne måten, et stoff det følger strenge sikkerhetsregler rundt, men de er begge usikker på hvor skadelig stoffet er i havmiljøet.

Sjøfartsdirektoratet har så langt ikke gitt noen tilbakemelding på hvordan de vil følge opp denne saken.

Taretråling

Høsting av stortare er blitt milliardindustri i Norge, og er spådd en kraftig vekst i framtida.

Foto: Ole Andre Rekkedal/NRK