NRK Meny
Normal

Bruker drone til å sjekke skredfare

Studenter har bygget en drone som i sommer flyr langs en rasutsatt vei for å sjekke hvor stor skredfaren er.

Statens vegvesen bruker droner til å kartlegge skredfaren langs fylkesvei 30 i Gauldalen.

SE VIDEO: Statens vegvesen tar i bruk ny teknologi for å kartlegge skredfare.

I disse dager klatrer flere sommervikarer i Statens vegvesen oppe i dalsidene langs fylkesvei 30 i Gauldalen.

Kartlegger skredfare

Statens vegvesen har tatt med seg kartet ut i terrenget, og ser etter forsenkninger og grunnvannstrømninger.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK
Skred i Trøndelag

Det har gått flere jord- og steinskred, flomskred og snøskred langs veistrekningen.

Foto: NRK
Gunne Håland i Vegdirektoratet

Gunne Håland ved Geoteknikk og skredseksjonen i Vegdirektoratet.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Jobben deres går ut på å kartlegge skredfaren i området. Natt til søndag forrige uke raste det ut på veien.

– Her ser vi hvor det gikk et løsmasseskred ut i veien. Da ble veien stengt noen timer, sier Anna Marie Antonsen.

Hun begynner på fjerde året på naturgeografi ved NTNU og har fått sommerjobb i Statens vegvesen.

Flere større skred

De siste årene har det gått flere større skred på strekningen Støren-Hessdalen på fylkesvei 30 i Gauldalen.

Det kjører rundt to tusen kjøretøy på denne veien i døgnet, og skredene har ført til omfattende stengningstid både for vei og jernbane.

Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker nå at Statens vegvesen kartlegger skredfaren for å vurdere hvilke skredpunkt som trenger sikring. Vegvesenet har fått 500 000 kroner til å gjøre jobben.

– Det er første gang vi gjør en så systematisk kartlegging av en så lang strekning. Vi bruker droner til å se på ustabile fjellpartier, sier Gunne Håland ved Geoteknikk og skredseksjonen i Vegdirektoratet.

Sparer tid med droner

– Vi har hatt et prosjekt sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fire studenter har laget en drone som er spesielt tilpasset til å inspisere mindre og lave skredområder, sier Håland.

Dronen kan flyges både manuelt og automatisk med et navigasjonssystem, og er utstyrt med et videokamera.

Hvis det har gått et skred så kan man sende opp dronen og få en bedre oversikt over hvor skredet har løsnet.

– Dronen kan erstatte helikopter i noen områder. Vi kan spare stengningstid. Vi kan raskere få bildene som geologene trenger, og raskere beslutte om vi kan åpne veien, sier Håland.

Det store spørsmålet er om en enkel og billig drone med et videokamera kan gi god nok informasjon om skredområdet.

– Testforsøket viser at vi får veldig gode bilder. Det ser veldig bra ut foreløpig.

Naboer bekymret

Randi Karin Jegtvik kjører ofte på veistrekningen, og synes det er skummelt med alle skredene.

– Jeg er litt bekymret når jeg kjører her. I fjor gikk det forferdelig mange ras her. Vi var stengt inne en periode. Vi synes det er skummelt og vi ser litt ekstra oppover fjellsidene.

Skal vurdere prosjektet

Berg- og geoteknikkseksjonen i Region midt og Geoteknikk og skredseksjonen i Vegdirektoratet jobber sammen i prosjektgruppa.

– Etter prosjektet skal vi skrive hvilke metoder vi har brukt og hva vi har lært som vi kan ta med oss videre, sier Håland.

Farekartet med risikovurderinger for skredutsatte strekninger i Gauldalen skal leveres fylkeskommunen innen enden av året.

Det skal også lages en prioriteringsliste over hvilke skredpunkt som er mest utsatt, og foreslå aktuelle sikringstiltak.

Innen september må Statens vegvesen levere argumentasjon for hvilken ramme fylkeskommunen må sette av til rassikringstiltak på strekningen i 2015.

Rassikring.

Denne videoen er filmet av en drone med videokamera.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Fra 1. januar får du nyheter klokka 18:55, 20:55 og 22:55.
For første gang i Norge får besøkende på NTNU Vitenskapsmuseet se hvordan dyr ser ut på innsiden av huden.