Hopp til innhold

Bruken av disse har skutt i været blant eldre: Forsker og spesialist i psykiatri er overrasket

Fagfolk bekrefter at økningen skyldes at legemiddelet ofte blir brukt utenfor godkjent indikasjon.

Seroquel. Et antipsykotika oppstilt på apotek.

MYE I BRUK: Ifølge tall fra studier og Reseptregisteret, har bruken av dette legemiddelet, særlig blant eldre, skutt i været de siste årene.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Siden mange eldre er mer utsatt for bivirkninger ved bruk av dette legemiddelet, ble vi overrasket over at økningen var såpass stor.

Det sier Marit Tveito til NRK. Hun er seksjonsoverlege ved Senter for Psykofarmakologi på Diakonhjemmet, sykehusspesialist i psykiatri og har forsket på bruk av antipsykotika blant eldre.

Fra 2006–2018 fant hun og flere at bruk av antipsykotiske legemidler på generelt grunnlag avtok. Men det var ett medikament som skilte seg ut – i form av økende bruk:

Legemiddelet heter Seroquel (Kvetiapin) og er kun godkjent for bruk blant eldre og demente med psykotiske lidelser i Norge.

I vår studie kunne vi ikke undersøke hva det ble forskrevet for, men det er flere studier som viser at dette legemiddelet ofte brukes utenfor godkjent indikasjon, for eksempel mot søvnplager, sier Tveito.

Mangedobling på ti år

Også tall fra Reseptregisteret viser samme tendens. Tallene inkluderer ikke bruk av Seroquel i norske sykehjem.

Ifølge statistikken brukte 2697 eldre over 60 år Seroquel i 2010. I 2021 hadde antall brukere økt til 20.571.

Det er snakk om seksdobling på elleve år.

Hva er grunnen til dette?

Den store økningen i bruk skyldes i hovedsak behandling av ikke-godkjente indikasjoner som for eksempel søvnvansker, sier Gry Vibeke Bakken. Hun er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Bakken gir uttrykk for at man er bekymret for den økte bruken.

Nasjonale retningslinjer anbefaler ikke bruk av antipsykotika til behandling av søvnløshet, hvis det ikke foreligger spesifikke grunner til dette. Det kan for eksempel være ved psykotiske eller bipolare symptomer.

– Ikke et middel man skal bruke

Olav Spigset er overlege og professor ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han er ansatt ved avdeling for klinisk farmakologi.

Han sier Seroquel ikke bør benyttes som sovemiddel for eldre.

– Man risikerer bivirkninger, selv ved lave doser. Jeg synes ikke dette er et middel man skal bruke for å få de gamle til å sove.

Hvorfor tror du bruken likevel har økt?

Det har vært mye snakk om dette i ulike miljøer. Det har jo en slik effekt at man blir trøtt av det. Og så er det ikke forbundet med risiko for avhengighet, slik som tradisjonelle sovemidler. Det tar også ganske kort tid før det forsvinner ut av kroppen i motsetning til de gamle midlene, forklarer Spigset.

Men han understreker at det ikke finnes noe særlig med forskning på Seroquel brukt som sovemiddel over lang tid.

Erik Grønnestad har derimot kjent dette på kroppen. Han har brukt legemiddelet i mer enn ti år, og mener selv det er avhengighetsdannende.

Nå vil han advare mot effekten.

Les også Fikk tabletter på sykehjem – slik så kvinnen ut etter 5 måneder

Kone B

Har prøvd å slutte to ganger

Erik Grønnestad er 53 år. Han fikk utskrevet Seroquel i forbindelse med en depresjon for omtrent ti år siden. Middelet har han blant annet brukt for å få sove.

Nå har han forsøkt å slutte to ganger, men sier det er svært vanskelig. Han mener legemiddelet skaper en form for avhengighet.

– I 2018 ble jeg gift, og skjønte fort at dette ikke var forenelig med et familieliv, så jeg ville slutte. Etter at jeg hadde trappa ned og vært uten i omtrent tre måneder, fikk jeg en livstruende depresjon. Det samme skjedde under et nytt forsøk i 2020.

Den første gangen grep kona inn, forteller han.

– Hun sa jeg måtte begynne med pillene igjen. Og det var som å slå på en lysbryter. Etter bare tre dager var depresjonen glemt.

53-åringen sier man også opplever en form for abstinenser idet man trapper ned på medisinen. Han beskriver det som et «lynnedslag» i hjernen. I tillegg skal det også føre til insomnia. Det kunne gå flere dager uten at han fikk sove.

– For eldre, som kanskje ikke klarer å kommunisere problemene som oppstår på en like god måte, tror jeg dette kan føre til store problemer, sier han til NRK.

Kvetiapin, et antipsykotika. Her oppstilt på apotek.

Kvetiapin inneholder de samme virkemidlene som Seroquel, men blir solgt av et annet legemiddelfirma.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Vet man nok?

Overlege Olav Spigset sier at abstinenser, inkludert nedstemthet, har vært rapportert en sjelden gang. Men han har aldri før hørt at legemiddelet kan være årsak til en livstruende depresjon lang tid etter avsluttet behandling.

Likevel sier han Seroquel har elementer i seg som drar i retning av avhengighet, selv om det ikke oppfyller alle kriterier.

– Det kan jo oppleves slik når man bruker et legemiddel man ikke klarer å slutte med. For kroppen tilpasser seg bruken. Og da kan man oppleve ubehagelige ting, noe som igjen kan føles som en form for abstinens.

Spigset sier det også foregår diskusjoner om andre legemidler og hvor avhengighetsdannende de er.

– Men per i dag har fagfolk et sett med kriterier man legger til grunn.

USA sier nei

Legemiddelselskapet AstraZeneca står bak Seroquel. På spørsmål om de mener det er trygt å bruke som et sovemiddel for eldre, svarer de følgende:

Seroquel er ikke er godkjent til bruk ved søvnproblemer i Norge eller i EU. Leger kan alltid vurdere å bruke et legemiddel utenfor godkjent indikasjonsområde, men vi som legemiddelfirma har ingen rolle i dette.

Det opplyser Mathias Holm Pedersen. Han er den nordiske kommunikasjonssjefen i selskapet.

I USA har myndighetene bestemt at man ikke skal bruke antipsykotiske legemidler blant mennesker med demens eller Alzheimers sykdom.

Courtney Rhodes er ansatt i Food and Drug Administration (FDA). Det er en etat innen det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet.

I en e-post til NRK skriver hun at de allerede i 2008 utstedte et varsel om at myndighetene ikke godkjenner bruk av antipsykotika blant demenspasienter.

Grunnen er enkel:

– Både konvensjonelle og atypiske antipsykotika er assosiert med økt risiko for dødelighet hos eldre pasienter behandlet for demensrelatert psykose, skriver hun.

Annerledes i Europa

NRK har også vært i kontakt med EMA (Det europeiske legemiddelbyrået – et EU-byrå grunnlagt i 1995).

Deres jobb er å vurdere legemidlene, samt avgjøre om de er trygge, effektive og produsert i henhold til de forventede standardene som skal godkjennes i EU.

I en e-post forklarer de at det er opp til hvert enkelt medlemsland å utvikle egne retningslinjer for bruk og bruksområder.

Men på generelt grunnlag skriver de at bruk av visse antipsykotika, som er godkjent i EU, er indisert for behandling av schizofreni, bipolar lidelse eller moderate til alvorlige maniske episoder.

10.02.23: I en førsteversjon av denne saken skrev vi i tittel at legemiddelet Seroquel ikke var godkjent for bruk blant eldre og folk med demens. Dette er ikke riktig. Det er godkjent for bruk ved bestemte pasientgrupper (psykiske lidelser). Men det er ikke godkjent som et sovemiddel. Vi har derfor endret tittel.