Brøytebilen hindrer ikke trafikken

Fv 715 Fosen: Brøytebil som kjørte av veien ved Krinsvatnet, er ute av vegbanen nå. Står ved siden av veien og venter på bergingsbil, og er ikke til hinder for annen trafikk.

Siste fra Trøndelag