Brøytebilen hindrer ikke trafikken

Fv 715 Fosen: Brøytebil som kjørte av veien ved Krinsvatnet, er ute av vegbanen nå. Står ved siden av veien og venter på bergingsbil, og er ikke til hinder for annen trafikk.