Brøt etiske retningslinjer

Rune Olsø og Geir Waage brøt kommunens etiske retningslinjer i Kystadsaken. Det slår kommunerevisjonen i Trondheim fast. Olsø var ikke åpen nok om egne økonomiske interesser da han meldte seg inhabil. Waage fortalte ikke at Olsø hadde formulert vedtaket om Grønn strek som Waage presenterte i bystyrebehandlinga.