NRK Meny
Normal

Brøndbo og Kleppa kjører E6

Onsdag satte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa seg inn i bilen til DDE-vokalist Bjarne Brøndbo for en kjøretur langs E6 i Nord-Trøndelag.

Video kjøretur langs E6

God stemning i bilen da Kleppa og Brøndbo startet opp fra Steinkjer

Bjarne Brøndbo har uttrykt frustrasjon over veistandarden på E6 i hjemfylket. Han liker heller ikke at veien blir for smal når det blir satt opp midtdelere, at farten blir satt ned og at det på utsatte strekninger er forbikjøring forbudt.

Tidligere i vår inviterte han samferdselsministeren til å selv ta E6 mellom Steinkjer og Stjørdal i øyesyn, og Kleppa tok utfordringen.

Ser frem til å få råd av Brøndbo

Bjarne Brøndbo

– Jeg føler at det som blir gjort i Trøndelag nå er en slags mellomløsning som hverken blir fugl eller fisk, sier Bjarne Brøndbo.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Jeg har mer enn femti tusen kilometer i bil hvert år, sier Brøndbo, og stiller med nyvasket bil og nyspissede argumenter på Statens vegvesen i Steinkjer.

Kleppa sier hun gjerne lytter til erfarne trafikanter.

– Jeg ser frem til at Brøndbo forteller om sine opplevelser på E6 og til hans klare råd i forhold til hva som trengs av forbedringer.

– For det er ingen tvil om at det trengs forbedringer på denne strekningen, sier hun.

Men når det gjelder midtdelere har hun allerede gjort seg opp en mening.

– Midtdelere berger liv

– På denne strekningen er det kommet på plass 21 kilometer med midtdeler, og ingen er så langt drept eller hardt skadd etter dette tiltaket, sier Kleppa, og legger til at det bare i 2002 var sju drepte.

– Midtdelere berger liv, sier hun.

– Er det riktig å hisse seg opp over midtdelere når vi ser de berger liv, Brøndbo?

– Jeg er ikke imot midtdelere. Poenget mitt er at vi kan ikke bare sette opp midtdelere og gjøre trafikksikkerhetstiltak uten å utbedre veier som er bygget for sytti år siden, sier han.

Brøndbo får støtte av ambulansetjenesten i Midt-Norge, som har uttalt at midtdelere er et viktig verktøy for å redde liv, men at veien er for smal og avkjøringslommene for små.

– Hvis et vogntog får motorstopp eller noen kjører på en elg, blir utrykningskjøretøyene stående bom fast uten mulighet til å kjøre forbi eller snu, sier de.

Har valgt sikkerhet fremfor fart

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa forsikrer at E6 i Nord-Trøndelag skal forbedres.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Brøndbo vil ha bredere vei på begge sidene av midtdeleren. Kan han greie å overtale deg til å finansiere dette?

– Når det gjelder E6 mellom Værnes og Steinkjer har vi allerede begynt i hver ende. I perioden før resten av veien utbygges må vi velge om vi skal ta hensyn til trafikksikkerhet eller til at folk skal komme fort frem. Vi har valgt trafikksikkerhet, sier samferdselsministeren.

– Du må bare finne deg i at det tar et par minutter ekstra å kjøre, sier hun henvendt til Brøndbo.

Brøndbo bedyrer at han ikke er så stresset, og at han forstår at det lages tiltak for å unngå ulykker.

– Men jeg tror det er mange med meg som spør seg om dette er noe som skal stå her til evig tid, eller om vi kan forvente oss en bedre standard i nær fremtid, sier han.

Kommer flere forbikjøringsfelt

Kleppa sier det arbeides med en stortingsmelding hvor de skal se på hva som skal gjøres med veinettet i perioden 2014 til 2023.

Hun lover at E6 gjennom Nord-Trøndelag blir et tema i meldingen.

– Det som er helt sikkert er at den ikke blir stående slik i evig tid, sier hun.

Distriktssjef i Vegvesenet i Nord-Trøndelag, Olav Kåre Fuglem, vil også ha et ord med i laget.

– Jeg kan trøste Bjarne med at vi kommer til å supplere med flere forbikjøringsfelt der vi har satt opp midtdelere, sier han.