Denne klumpen skjulte en vikingskatt

En klump av tre, jern og tekstiler funnet i en vikinggrav i Trøndelag skjulte en vakker brosje. Nå skal den stilles ut i London.

Kump med brosje

Klumpen ble tatt fra en norsk vikinggrav av en engelskmann på slutten av 1800-tallet. Røntgenundersøkelser viste at den inneholdt en brosje.

Foto: © The Trustees of the British Museum

Brosje

Brosjen er fra det niende eller tiende århundret, ifølge British Museum.

Foto: © The Trustees of the British Museum
Barry Ager

Kurator Barry Ager ved British Museum med norske gjenstander de har i magasinene.

Foto: Camilla Bilstad / NRK
Vikingfunn hvalbeinsplate

Dette er noen av de trønderske skattene fra vikingtiden som ligger i British Museum. Til venstre ligger en hvalbeinsplate brukt til tekstilbearbeiding.

Foto: Camilla Bilstad / NRK

Brosjen lå gjemt i en av flere klumper som ble funnet i en gravhaug i Overhalla i Nord-Trøndelag på slutten av 1800-tallet.

Avslørt med røntgen

Funnet har vært oppbevart i magasinene ved British Museum, og ble undersøkt av kurator Barry Ager for fire år siden.

– Da jeg tok en nærmere titt kunne jeg se bronse inne i en av klumpene, så vidt synlig i kanten fortalte Ager til NRK i 2011.

Han ba konserveringslaboratoriet om å se på funnet, og klumpen ble røntgenfotografert.

– Inne i klumpen var det en keltisk brosje. Det er et veldig spennende funn.

Senere har de arbeidet med å skille brosjen fra materialet rundt, samt med å konservere den.

Kan ha vært et ornament

Ager forteller at brosjen viser at det var kontakt mellom Norge og Skottland eller Irland.

Han tror den kan ha vært et ornament på et relikvieskrin eller en bokperm.

Deretter ble det tatt med til Norge og gjenbrukt som brosje.

Raidet norske gravhauger

Det var engelskmannen Alfred Cocks som tok med seg klumpene fra Nord-Trøndelag på slutten av 1800-tallet.

Han var en av mange engelske adelsmenn som dro til Namdalen for å jakte elg og fiske laks.

Cocks var opptatt av zoologi, historie og arkeologi.

I ledige stunder mellom jakten og fisket åpnet han gravhauger på gårdene Lilleberre og Bertnem i Overhalla.

Brakte funn til England

Gjenstandene Cocks fant tok han med tilbake til England og stilte dem ut. British Museum overtok ansvaret for samlingen i 1891.

I glassmontere i museet i London ligger det i dag hvalbeinsplater, smykker av glass, beinkammer, bjørneklør, perler, spiker og nagler. Alt fra gravhauger i Nord-Trøndelag.

På Cocks tid hadde ikke Norge en kulturminnelov, i dag er slike funn statens eiendom.

Stilles ut i vår

Fra slutten av mars skal brosjen inngå i en utstilling ved British Museum.

Funnet har vakt oppsikt, oppdagelsen er omtalt i The Guardian.

Ifølge Wikipedia er dette verdens nest mest leste engelskspråklige nettavis.

Alfred Cocks nedtegnelser

Alfred Cocks nedtegnelser fra Trøndelag.

Foto: Camilla Bilstad / NRK