Brekkjern i vegen

Et brekkjern ligger midt i vegen i bakken før Stav hotell i nordgående retning E6 Trondheim-Værnes, advarer Statens vegvesen. Entreprenør er på veg til stedet.