Brannvesenet borer hull for å tappe drivstoff

Fortsatt uvisst hvor lenge veien må holdes stengt etter tankbilvelten i Midtre Gauldal

tankbil rognes

Tankbilen og hengeren skal nå tappes for drivstoff.

Foto: Politiet

– Det er lagt en plan for tømming og berging av bilen, sier innsatsleder Jomar Sjøhagen til NRK.

– Brannvesenet skal bore hull i rom på både tankbilen og hengeren for å tappe dem for drivstoff, fortsetter han.

Mange lokale beboere har måttet evakuere etter velten, en sikkerhetssone på 350 meter har blitt opprettet grunnet eksplosjonsfare.

Uvisst når veien kan åpnes

– Vi har gjort åstedsundesøkelser, og skal også ha Statens vegvesens ulykkesgruppe på stedet, forteller Sjøhagen.

I tillegg til eksplosjonsfaren fryktes det at drivstofflekkasjen kan føre til store forurensninger i området. Veien kommer til å være stengt i flere timer fremover.

– Vi må regne med at arbeidet med dette tar litt tid, omkjøring er skiltet, forklarer Sjøhagen, og legger til at det er vanskelig å forutsi når veien kan åpnes igjen.

Infomøte klokka 17

De rammede beboerne oppfordres til å møte opp på et informasjonsmøte på Støren Hotell klokka 17.

– Vi vil vurdere hvor lenge evakueringa blir opprettholdt, men ingen får flytte tilbake til husene sine før tankbilen er tømt og fjernet fra stedet, og det kan ta tid. Dersom noen trenger overnatting vil de få det på Støren Hotell, sier Bodil Brå Alvik, assisterende rådmann i Midtre Gauldal, til NRK.