Brannutrykning på Frøya

Nødetater rykker ut til brann i bolig på Frøya. Politiet i SØr-Trøndelag skriver på Twitter at det kommer gnister og røyk fra elektrisk anlegg.