Brannskadd i skoleforsøk

Ei 15 år gammel jente fikk andregrads forbrenning da et naturfagforsøk gikk galt.

Solceller på Overhalla barneskole

Ulykka skjedde ved Overhalla barne- og ungdomsskole, ei moderne skole med solcelleteknologi.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det var et naturfagforsøk hvor elevene brente ulike alkoholer, og ved et uhell fikk ei jente brannskader, forteller rektor ved Overhalla barne- og ungdomsskole Kristian Mork.

Ulykka skjedde på skolens naturfaglaboratorium torsdag 1. desember rundt klokka 13. Det var halvparten av den ene 10.-klassen som var til stede under forsøket.

Skolen har ca. 360 elever.

Til sykehus

Sykehuset Namsos

Den brannskadde jenta ble frakta til Sykehuset Namsos.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

– Både elever og lærere var flinke til å gi førstehjelp, forklarer rektor Mork.

Jenta fikk førstehjelp på skolen før hun ble frakta til legevakt i Overhalla. Derfra ble hun sendt til sykehuset i Namsos i ambulanse.

Jenta har fått skader i ansiktet og på kroppen. Rektor forteller at det er snakk om andregrads forbrenning.

Jenta er fortsatt på Sykehuset Namsos, og rektor sier hun er i bedring.

Medelever

– Vi prøver å ta våre på dem som best i kan, sier rektor Kristian Mork.

Skolen er opptatt av den skadde jentas behov og behandling. De har også tilbudt hjelp til klassekameratene. De har fått tilbud om samtaler med lærere og helsesøster.

Rektor forteller at flere av elevene har fått besøke den skadde jenta på sykehuset. Rektor har også jevnlig kontakt med jentas foresatte.

Uønska hendelse

– Vi ønsker ikke at slike ting skal skje, sier Mork om uhellet i naturfagtimen.

Rektor kjenner ikke til at det har vært lignende hendelser ved skolen tidligere.

Nå går de igjennom skolens rutiner for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Både politi og arbeidstilsyn er varsla om hendelsen.