Brannsiktet fengsles fram til lillejulaften

Den 50 år gamle mannen som er siktet for to brannstiftelser i Trondheim natt til onsdag, er varetektsfengslet fram til lillejulaften. Siktede anket fengslingen på stedet.

Sunnlandbrann

Mannen er blant annet siktet for å stå bak brannen i en brakkerigg ved Sunnland skole.

Foto: HENRIK SUNDGAARD

Mannen er siktet for overtredelse av Straffelovens §148, den såkalte mordbrannparagrafen, som har en strafferamme på 21 år. I tillegg er han siktet for §292, som omhandler grovt skadeverk.

Det er skjellig grunn til mistanke for at mannen står bak brannene, konkluderer Sør-Trøndelag tingrett med etter dagens fengslingsmøte.

Forsvarer Per Wold

Per Wold ba om lukkede dører, men fikk ikke medhold i tingretten.

Foto: Jøte Toftaker / NRK
Harald Sjoner

Harald Sjoner fikk medhold i å fengsle 50-åringen fram til lillejulaften.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Siktede anket på stedet. Han nekter straffskyld.

Luktet bålrøyk

Retten har i sannsynlighetsvurderingen lagt vekt på å se flere omstendigheter i sammenheng.

  • Siktede skal ha vært urolig da han kom til legevakten i Trondheim natt til onsdag, og han skal ha forklart legen at han var kjent med brannene i byen. Dette gikk han bort fra da han senere ble avhørt av politiet.
  • Politibetjenten som pågrep mannen forklart at det luktet kraftig røyk og bål av siktede da han ble pågrepet.
  • Mannen er dømt for lignende forhold. Siktede er tidligere dømt for å stå bak åtte branner.

Det er fare for at siktede vil forspille bevis hvis han løslates, mener retten, og legger vekt på at det gjenstår mye etterforskning i saken. Gjenstandene som er brukt til å ildspåsettelse er hittil ikke funnet, og det kan fortsatt være vitner politiet ikke har snakket med.

Retten forutsetter at siktede får nødvendig helsehjelp i fengslet.

Fare for gjentakelse

Politiet i Sør-Trøndelag ser brannene på Risvollan og Nidarvoll i sammenheng, fordi de skjedde omtrent samtidig og i samme område. Ilden skal ha blusset opp på utsiden av bygningene begge steder.

– Det siktede forklarer stemmer ikke med de undersøkelsene vi har gjort, så vi mener det er skjellig grunn til å mistenke han for å ha begått de forholdene han er siktet for, sier politiadvokat Harald Sjoner til NRK.no

Han vil ikke si noe om hvilke bevis politiet har lagt fram i retten, men trekker fram at siktede er straffedømt for tilsvarende forhold tidligere og at politiet mener det er gjentakelsesfare.

– Det er sammenfall av omstendigheter som vi mener tipper over den grensen som loven har satt. Vi mener det er større sannsynlighet for at han har begått de straffbare handlingene enn at han ikke har gjort det, sier Sjoner.

(Saken fortsetter under bildet)

Fire boenheter i et rekkehus på Risvollan i Trondheim ble totalskadet

TOTALSKADD: Fire boenheter i et rekkehus på Risvollan i Trondheim ble totalskadet i en brann natt til onsdag.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Åpne dører

Forsvareren ba om lukkede dører, og aktor protesterte ikke på dette. Sør-Trøndelag tingrett tok likevel ikke begjæringen til følge, slik at fengslingsmøte foregikk med media til stede.

44 personer ble evakuert og mange er husløse etter den kraftige brannen i et borettslag på Risvollan natt til i går. Totalt 14 leiligheter er berørt av brannen. Sju eller åtte av disse har større skader eller er totalskadd, ifølge Robert Nygård i Sparebank1 Forsikring.

Den andre brannen var i Klæbuvegen, i en brakkerigg som tilhører Sunnland skole.

Sa nei til forvaring

Statsadvokaten ba om forvaring da mannen stod tiltalt for å ha satt fyr på en leilighet på Tempe i Trondheim i 2007. Trondheim tingrett dømte han til forvaring i 2008, men i ankesaken samme år sa et flertall i Frostating lagmannsrett nei til forvaring, fordi de mente det ikke var tilstrekkelig fare for gjentakelse.

Politiet etterforsker om han kan ha vært involvert i en tre andre branner i samme område av Trondheim de siste månedene. Ingen har blitt pågrepet for disse brannene.

Bostedsadressen til mannen som nå er pågrepet er i gangavstand fra alle disse brannstedene.