NRK Meny
Normal

Brannmenn utsatt for kreftfare på stasjonen

22 brannstasjoner i Midt-Norge har fått pålegg fra Arbeidstilsynet, da de har for dårlige rutiner rundt eksponering av kreftfremkallede stoffer.

Bilbrann Stjørdal

Stjørdal brannstasjon er en av stasjonene som har fått pålegg fra Arbeidstilsynet.

Foto: Stjørdal brann- og redningstjeneste

– Vi i Arbeidstilsynet har et stort fokus på det som er kreftfremkallende. Derfor ønsker vi nå at brannstasjonene skal ha prosedyrer slik at eksponeringen for kreftfremkallende stoffer reduseres, sier senioringeniør i Arbeidstilsynet, Anne Marit Kjelbergnes.

Internasjonal forskning de siste tjue årene konkluderer med at det er en sammenheng mellom brannmannsyrket og økt kreftfare.

Bare etter fem år i yrket er det dobbelt så høy risiko for å utvikle en eller annen form for kreft.

Dusjer ikke

Anne Marit Kjelbergnes

Senioringeniør i Arbeidstilsynet, Anne Marit Kjelbergnes, forteller at kreft er svært utbredt i brann- og feiervesenet.

Foto: Arbeidstilsynet

Påleggene fra Arbeidstilsynet går på å redusere risiko for eksponering av kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet, opplæring i behandling og rengjøring av personlig verneutstyr og registrering av arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier.

De mener også det er nødvendig med utbedring av arbeidslokaler.

– En ting vi peker på er at det er nesten ingen som dusjer etter et oppdrag, da det ikke er tilrettelagt for dusjing på stasjonene. Så det er mange som får pålegg om å utbedre lokalene sine, forteller Kjelbergnes.

Arbeidstilsynet har fokusert mye på brannstasjoner det siste året, og Kjelbergnes forteller at dette nesten ikke er gjort i denne regionen før.

– Vi har nesten ikke hatt tilsyn hos brann- og feiervesenet tidligere, men vi fortsetter neste år med flere brannstasjoner i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Må bygges om

Stjørdal brannstasjon er en av stasjonene som har fått pålegg. Stasjonssjef, Bjørn Rønning, er glad for påminnelsen om at ting ikke er i orden.

Brannsjef Bjørn Rønning

Stasjonssjef på Stjørdal brannstasjon, Bjørn Rønning, synes det er bra at Arbeidstilsynet sjekker stasjonene.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er veldig greit at Arbeidstilsynet er ute og ser. Det er mange gamle brannstasjoner i Norge, og da er det en del ombygging som må til for å få ned risikoen, sier han.

Neste år satser stasjonen på å få lukket de avvikene som tilsynet påpeker.

– På nyåret skal vi kalle inn et HMS-team som vi pleier å ha. Der går vi gjennom avvikene vi har fått og så legger vi opp en plan for å lukke avvikene. En del av dem har en kostnad med seg, og da må vi jobbe inn mot kommunen for å få midler, påpeker Rønning.