Brannfolk på norske flyplasser er ikke i stand til å slokke bygningsbranner

Flyplassbrannfolk er kun kursa for å slokke branner i fly. – Vi øver ikke på branner i bygninger slik vi så i Stavanger, sier tillitsvalgt.

Brann i parkeringshus, sola

STOR BRANN: Omfanget av brannen på Sola lufthavn ble enormt. Flytrafikken stoppet opp, mer enn tusen personer ble evakuert, deler av bygget raste ut, og mellom 200–300 biler er totalskadd.

Foto: Erik Waage / NRK

Rune Hamnes har i mange år vært ansvarlig for utdanninga av Avinor sine folk innen brann og redning. Han er svært bekymra over situasjonen.

– Vi har ikke den kompetansen vi skal ha og øver ikke på branner i bygninger slik vi så i Stavanger tirsdag. Vi øver kun på det som har med brann opp mot fly, sier Hamnes til NRK.

Hamnes er nestleder i Delta Luftfart som organiserer svært mange av brann- og redningsfolk på flyplassene rundt om i landet.

Han mener rett og slett at brann- og redningsfolk ved nærmest alle flyplasser i Norge ikke er godt nok rusta til å håndtere branner som den i parkeringshuset på Sola lufthavn ved Stavanger.

Rune Hamnes

SVÆRT BEKYMRET: Tillitsvalgt Rune Hamnes i Delta Luftfart.

Foto: Privat

Mangler røykdykkerkurs

Han begrunner det blant annet med at de ikke lenger har røykdykkerkurs. Det er det i dag bare brannfolk på Gardermoen som har.

– Vi har ikke lenger utdanning som røykdykkere og kan ikke gå inn i en bygning med røyk for å slokke. Dermed må vi vente til det kommunale brannvesenet kommer, forklarer Hamnes.

Han er nå teamleder ved brann og redning ved Evenes flyplass. Der vil det ifølge Hamnes ta cirka 30 minutter før det lokale brannvesenet er på plass. Brannmannskap på flyplassen kan være klare til slokking på under ett minutt.

Brannøvelse

KREVER Å FÅ RØYKDYKKERKURS: Tillitsvalgt Rune Hamnes i Delta Luftfart krever at det må øves mer, og at brannfolk på flyplassene får røykdykkerkurs.

Foto: Rune Hamnes

Avinor: Dette er et kommunalt ansvar

I en e-post til NRK forklarer Avinor at deres brannberedskap er etablert for å håndtere risikoen i forbindelse med luftfartshendelser – slik som slokking av brann i et luftfartøy.

«Våre mannskaper er opplært, utstyrt og trent i henhold til det felleseuropeiske regelverket for dette (EASA 139/2014). Det er kommunalt brannvesen som har ansvar for å slokke brann i alle bygninger i kommunen, også de på flyplassene», skriver Avinor.

Når det gjelder krav til røykdykking, er dette en praksis som ble endret i forbindelse med det nevnte EASA-regelverket. I e-posten forklarer Avinor at de har et godt samarbeid med kommunalt brannvesen som bistår med utstyr og personell innenfor det de har kapasitet til.

«Det ble altså gjort om for å harmonisere regelverket nasjonalt med internasjonalt regelverk», skriver Avinor som forklarer at dette er noe de her blitt pålagt av Luftfartstilsynet.

Brannmenn ved parkeringshuset i på Stavanger lufthamn Sola

STOR INNSATS: Brannmannskapene fikk en usedvanlig vanskelig jobb utover kvelden og natten.

Foto: Erik Waage / NRK

Tar saken til Luftfartstilsynet

Hamnes sier nå at de vil ta opp dette på nytt, denne gangen i et møte med Luftfartstilsynet nå i januar.

– Tidsaspektet er utrolig viktig. Dess tidligere man kommer i gang med slokking, jo større er sjansen for å få et lykkelig utfall av hendelsen, sier nestlederen i Delta Luftfart, Rune Hamnes.

Han forteller at de har tatt opp dette med Avinor flere ganger og bedt dem sørge for at det er røykdykkerkompetanse hos brannfolk ved flyplassene i Norge. Dette er altså noe de har hatt før, men som nytt regelverk tok fra dem.

Parkeringshuset ved Stavanger lufthavn på Sola dagen etter brannen

STORE SKADER: Gjensidige anslår det kan være skader for hundrevis av millioner etter at flere hundre biler er ødelagt i brannen på Sola.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK