NRK Meny
Normal

Brannfaren ikke over i Trøndelag

Nedbøren som har kommet i Trøndelag de siste dagene er ikke nødvendigvis nok til å dempe brannfaren i terrenget. – Bruk sunn fornuft, oppfordrer brannvesenet.

Bål Leinstrand

Et større bål ble tent rett ved tørr krattskog på Leinstrand. Folk bør være varsomme med å tenne bål selv om bålforbudet er oppheva flere steder i Trøndelag.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Lyngbrann på Frøya

Lyngbrannen på Frøya kan ha starta med bruk av åpen ild.

Foto: Helitrans

Den ekstreme skog- og lyngbrannfaren i Trøndelag er over. Etter ukevis uten regn kom det endelig nedbør forrige helg. Noen steder var det nok til å dempe brannfaren, andre steder er det fortsatt farlig tørt.

– Bruk sunn fornuft!

I Nord-Trøndelag er bålforbudet oppheva i alle kommuner bortsett fra i Flatanger.

– Vi oppfordrer likevel til generell aktsomhet, sier varabrannsjef i Inntrøndelag, Iver Bjartan.

Han mener at det egentlig ikke skal være nødvendig å innføre ekstraordinære forbud, slik det har vært gjort i Trøndelag i vinter.

Blant annet har folk som har brutt bålforbudet, blitt anmeldt og risikert å få opp mot 15.000 kroner i bot.

– Brannvernlovens paragraf 5, hvor det står at «enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges», burde holde. Dessverre ser vi at enkelte ikke bruker sunn fornuft, sier Bjartan.

Lar forbudet stå

I store deler av Sør-Trøndelag er det fortsatt bålforbud.

– Det har kommet regn, og vi vurderte å oppheve forbudet. Men værmeldinga for de neste ukene sier at det skal fortsette å være tørt, så dermed lar vi forbudet stå, sier Einar Nyborg, seniorrådgiver i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Bålforbudet omfatter alle former for åpen ild, inkludert talglys og engangsgriller.

En brann på Leinstrand sør for Trondheim viste mandag kveld at nedbøren som har kommet, ikke er nok til å fjerne brannfaren. Brannvesenet måtte rykke ut, og utrykningsleder Per Børø sa da at selv om det har kommet litt regn, er krattet og terrenget like tørt igjen etter en liten vindtrekk.

I Trondheim er det av miljøhensyn et generelt forbud mot å brenne søppel.

– Det kan åpnes for kaffebål, men nå når det er så tørt, er heller ikke det lov, sier Einar Nyborg hos Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Brannforbudet oppheva på Frøya

Andreas Kvingedal, teknisk sjef Frøya kommune

Andreas Kvingedal, teknisk sjef Frøya kommune.

Foto: Kjartan Ovesen, NRK

I Flatanger og på Frøya brøt det ut store lyng- og skogbranner i månedsskiftet januar/februar. I området Hasvåg/Småværet i Flatanger ble 66 bygninger totalskadd i brannen.

På Frøya har det vært såpass mye regn den siste uka at det lokale bålforbudet for Hitra og Frøya ble oppheva mandag.

– Her ved kysten er det fuktig nok til at vi kunne oppheve forbudet, sier brannsjef på Frøya, Andreas Kvingedal.

– Det ser ut til å være tørrere innover på fastlandet, sier han.

Det er også meldt regn i helga som kommer.