Brann Selbu

  • Reddet bolighus

    Driftsbygningen som tok fyr i Selbu er nå nedbrent, men brannvesenet klarte å hindre flammene fra å spre seg til et bolighus like ved. De driver nå med etterslukking.