Brann i sikringsskåp

Naudetatane har fått melding om ein brann i eit sikringsskåp i ein einebustad i Grong. Brannen er truleg sløkt, og alle bebuarane er ute av bustaden, melder politiet.

NRK Trøndelag akkurat nå