Brann i Roan

  • – Har ikkje kontroll på brannen

    HØYR: Operasjonsleiar Rune Reinsborg seier at dei også har kalla inn Sivilforsvaret for å hjelpe til med slokkingsarbeidet.

    Brann i Roan
  • Skog- og lyngbrann i Roan

    Et skogbrannhelikopter er sendt til Roan etter melding om brann i lyng og skog. Omfanget er ikke kjent, opplyser Trøndelag brann- og redningstjeneste. Både Forsvaret og alle nødetater er på vei til stedet.

Brann i Roan