Statsadvokat Jarle Wikdahl og advokat Brit Farhang
Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Brann i Kirkegata i Levanger

Oppsummert

Tirsdag starter rettssaken etter at en asylsøker i 40-årene er tiltalt for å ha startet en brann i sin hybelleilighet i Levanger. Det er fastslått at brannen lett kunne ha tatt menneskeliv. Erstatningssummen er satt til nesten ni millioner kroner.

  • Forsvarer ber om frifinnelse

    Forsvarer for den tiltalte, Brit Farhang, sier i sin sluttprosedyre at retten bør ta hensyn til klientens mentale helsetilstand i gjerningsøyeblikket. Farhang ber om frifinnelse, og sier klienten i verste fall kun bør dømmes for uaktsomhet.

  • – Kunne blitt en stor brann

    Dersom brannen ikke hadde blitt oppdaget så fort som den ble, kunne den fort ha blitt svært omfattende, sier brannsakkyndig i retten. Dette begrunnes med trehusbebyggelse og mye brennbart materiale.