Brann i Erkebispegården

Under en brann 18. august 1983 brant to militære magasinbygninger i Erkebispegården ned til grunnen.

Brann i Erkebispegården, 1983
Foto: NRK

18. august 1983 brant de to militære magasinbygningene i Erkebispegården ned til grunnen.