Brann blussa opp

Det brenner igjen på et gårdsbruk på Hovin i Melhus. Det ble først meldt at brannen var slukka, men nå har den blussa opp igjen. Det er fare for at brannen sprer seg til taket på boligen på gården.