Hopp til innhold

Brakvalg for Sp i Stjørdal

Det var full jubel på de borgerliges valgvake i Stjørdal da det endelige valgresultat var klart. Senterpartiet og den populære ordførereren Ivar Vigdenes , er valgets store vinner.

Ivar Vigdenes
Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Valglogo

– Vi er kjempefornøyd med resultatet. Stjørdal er en kommune som vokser og hvor det skapes arbeidsplasser, det er vi veldig stolt over, sier Ivar Vigdenes (SP) til NRK.

Allerede tidlig på kvelden var det mye som tydet på at de borgerlige, med Senterpartiet i spissen, kom til å gjøre et godt valg.

Endelig valgresultater viser at Senterpartiet får 27,4 prosent av stemmene, det er en fremgang på 9,8 prosentpoeng fra lokalvalget i 2011. Dette betyr at de får fire nye representanter i kommunestyret.

Størst nedgang for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ble valgets store taper i Stjørdal, med 37,1 prosent av stemmene, dette er en tilbakegang på 6,3 prosentpoeng, og de mister dermed 2 mandater i kommunestyret.

– Nå drikker vi opp kaffen og går hjem, sa Aps Joar Håve til NRK etter nederlaget.

Se Joar Håves reaksjon her:

Arbeiderpartiets valgvake i Stjørdal.

Spennende valgthriller

Det var ingen tvil om at Stjørdalsvalget kom til å bli en spennende valgthriller, der ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og Aps Joar Håve, kjempet om det gjeve ordførerkjedet.

Ap hadde mange gode meningsmålinger i år, og mye tydet på at det kom til å bli et svært jevnt løp. Det var likevel Senterpartiet som trakk det lengste strået.

Kom inn bakdøren

Vigdenes
Foto: NRK

Vigdenes har vært ordfører siden 2013, da han tok over for veteranen Johan Arnt Elverum, som hadde hatt ordførervervet i 14 år.

Senterpartiet har hatt ordføreren i Stjørdal de siste 16 årene. Ser man enda lengre bak i tid, har partiet hatt ordføreren i 33 av de 53 årene Stjørdal har vært en storkommune.

Redaktør av Stjørdalsnytt, Bjørn Helge Larsen, tror det er mange årsaker til at Senterpartiet har fått en slik posisjon.

– Det skyldes nok at Stjørdal er en sterk landbrukskommune. Jeg tror også åpningen av Kimen Kulturhus har bidratt positivt, sier han til NRK.