Bråk om regning i Enova

En advokatregning av ukjent størrelse ser ut til å være en vanskelig knute i arbeidet med å løse flokene mellom de ansatte og styret i statsforetaket Enova.

Anne Guri Selnæs, tillitsvalgt Enova

Anne Guri Selnæs er tillitsvalgt i Enova.

Foto: NRK

- Ja, det virker slik, svarer styreleder Jørn Rattsø på spørsmål om regningen fra Advokatfirmaet Haavind Vislie til Husforeningen i Enova er en del av problemene som har gjort kontakten vanskelig.

Regningen gjelder en undersøkelse som Husforeningen fikk Haavind Vislie til å gjennomføre om arbeidsmiljøet i selskapet, etter at Eli Arnstad i fjor høst trakk seg som administrerende direktør på grunn av beskyldninger om mobbing av ansatte.

Ukjent størrelse

Jørn Rattsø sier til NTB at han ikke har fått opplysninger om hvor stor advokatregningen er. Leder i Husforeningen, Anne Guri Selnæs , mener på sin side at styret har sagt det vil dekke store deler av dette.

Kontaktvansker Anne Guri Selnæs hevder i intervjuet med Adresseavisen at Husforeningen, etter det siste møtet med statsråd Åslaug Haga (Sp) den 28. april, ikke har hørt noe fra styret.

Ikke tilgjengelig

Tirsdag formiddag var Anne Guri Selnæs ikke tilgjengelig for kommentar. Jørn Rattsø sier til NTB at det har vært vanskelig å komme i kontakt med de ansattes representanter.

Kontaktproblemene blir også tydelig demonstrert i en e-postkorrespondanse mellom styret i Enova på den ene siden og Husforeningen og verneombudet på den andre siden. Denne brevvekslingen pågikk i perioden 11. 21. april, mens styret arbeidet med den rapporten som skulle danne grunnlaget for å løse samarbeidsproblemene i selskapet.

Blant annet går det fram at Husforeningen stilte betingelser for å møte styret, deriblant at Husforeningens advokater skulle delta i møtet.

Møte avlyst

Onsdag 7. mai skal styret og administrasjonen i Enova ha et ordinært kontaktmøte med embetsverket i Olje- og energidepartementet (OED) for å drøfte budsjett, regnskap, strategi og aktiviteten i selskapet.

Tidligere hadde OED satt på statsrådens program et ekstraordinært foretaksmøte som tilsvarer generalforsamling den 7. mai.

Dette møtet er avlyst fordi behovet ikke lenger ble ansett å være til stede, etter at statsråd Åslaug Haga forrige mandag møtte representanter for styret og de ansatte.