Åpner for mer fiske i store elver

Det gjør ingenting om det blir fisket mer laks i de store trønderske elvene.

Laksefiske

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning åpner for mer laksefiske i store trønderske elver.

Foto: Stian Arnesen / NRK

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er sentralt i forvaltningen av villaksen. Rådet åpner nå for mer fiske i de store trønderske elvene.

– Hvis overlevelsen i havet fortsetter å være slik den har vært de siste årene, så kan man ta ut mer fisk, sier Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Villaksen sliter i små elver

Forseth er med på å lage forvaltningens sentrale dokument om laksen og fiske.

Fredag kom den nye rapporten som viser at det går bra i de store trønderske elvene.

– Vi ser forbedringer ettersom det er blitt regulert hardt ned i flere år, sier Forseth.

Samtidig som det går bra med laksen i de store elvene, så sliter villaksen i mindre elver i Trøndelag.

Årsaken kan være så enkel som lite vannføring om sommeren.

– Vi har sett på om det er overbeskatning som gjør det, men spesielt i de små trønderske vassdragene så er det ikke overbeskatning som er hovedårsaken.